20 miljoner kronor att söka i Skogssällskapets utlysning

Sjö i gryningsdimma. Foto: Mostphotos

Sjö i gryningsdimma. Foto: Mostphotos

Stiftelsen Skogssällskapet utlyser, tillsammans med tre närstående stiftelser, 20 miljoner kronor till forsknings- och kommunikationsprojekt inom skogshushållning och naturvård. I utlysningen premieras samverkansprojekt med ett annat universitet eller lärosäte.

– Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Skogssällskapet lyser i år ut 16 miljoner kronor till projekt inom skogshushållning och naturvård. Utlysning är öppen till 11 oktober. Därefter bjuds ett urval av projekten in, där forskarna får skriva en fördjupad ansökan.

Tre av Skogssällskapets närstående stiftelser lyser samtidigt ut 3,8 miljoner kronor: Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning (2 miljoner kronor), Stiftelsen Stina Werners fond (1 miljon kronor) och Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning (800 000 kr).

Karin Fällman Lillqvist lyfter särskilt fram samarbetsprojekt mellan olika lärosäten och länder som något som uppmuntras i år.

– 2020 bjöd vi för första gången in forskare från Finland att söka medel i Skogssällskapets utlysning. Vi fortsätter med det och vill i år också uppmuntra till samarbetsprojekt mellan olika universitet och lärosäten, gärna mellan Sverige och Finland, säger Karin Fällman Lillqvist.

Skogsbruket i Sverige och Finland har mycket gemensamt, med en lång tradition av ett aktivt brukande i bägge länderna och liknande klimat.

Jari Kouki är professor i skogsekologi vid University of Eastern Finland. Han fick anslag i 2020 års utlysning från Skogssällskapet, för ett projekt om trädhål och deras betydelse för den biologiska mångfalden. Projektet involverar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, och Jari Kouki hoppas att projektets resultat ska göra nytta för den praktiska skogsskötseln i både Finland och Sverige.

– Idag finns det många nätverk mellan forskare i Finland och Sverige, men jag tycker att det är förvånande att vi inte ser fler gemensamma forskningsprojekt när vi har så lika förutsättningar i de båda länderna. Det är väldigt få forskningsfinansiärer som aktivt uppmuntrar gemensamma projekt mellan flera länder. Jag tror Skogssällskapet spelar en nyckelroll här, säger Jari Kouki.

Läs mer om utlysningen under Sök anslag

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.