Skogssällskapet ökar utlysningen – 23 miljoner att söka för skogsforskning

Tjej i skog. Foto: Matilda Holmqvist

Foto: Matilda Holmqvist

Nu är det dags för årets utlysning från Skogssällskapet med närstående stiftelser. Totalt 23,4 miljoner kronor finns att ansöka om för tillämpad skogsforskning, vilket är en ökning från tidigare år.

Skogssällskapet har årligen lyst ut omkring 15 miljoner kronor till forskning om skogsbruk och naturvård. Nu ökas anslaget till 20 miljoner kronor, vilket är en del i en långsiktig ambition att öka forskningsanslagen. Skogssällskapets fyra närstående stiftelser lyser samtidigt ut 3,4 miljoner kronor.

– Vi står inför stora utmaningar med den pågående klimatkrisen, energikrisen till följd av kriget i Ukraina och behovet av att värna den biologiska mångfalden i skogslandskapet. Forskning och kunskapsutveckling om skogsbruk och naturvård har aldrig varit viktigare, säger Karin Fällman Lillqvist.

Utlysningen från Skogssällskapet är öppen för sökande från svenska och finska lärosäten. Även i år uppmuntras samverkansprojekt särskilt – både mellan olika lärosäten och mellan Finland och Sverige.

Sedan några år tillbaka måste alla sökande uppge på vilket sätt det föreslagna projektet bidrar till en hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030.

– De globala hållbarhetsmålen är ett bra verktyg för att se hur det vi gör bidrar till en större helhet, så att vi hela tiden håller blicken lyft och minns att vi är en del i ett större sammanhang, säger Karin Fällman Lillqvist.

Årets utlysning från Skogssällskapet är öppen fram till 17 oktober. Skogssällskapets närstående stiftelser håller sina utlysningar öppna fram till 15 november.

2022 års utlysning av forskningsmedel:

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.