Certifiering

Skogsbrukscertifiering är ett frivilligt åtagande som bidrar till högre naturvärden och är en allt viktigare förutsättning för försäljning av virke. Som helhetskund hos Skogssällskapet får du hjälp med hela processen – från analys till uppföljning.

Intresset för uthålligt skogsbruk, inom och utanför Sverige, har en stark påverkan på avsättningen för skogsprodukter, och efterfrågan på certifierade produkter ökar allt mer.

FSC® eller PEFC

Skogssällskapet erbjuder flera varianter av skogsbrukscertifiering. Antingen enbart certifiering enligt FSC (Forest Stewardship Council®), enbart certifiering enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) eller dubbelcertifiering enligt både FSC och PEFC . Båda systemen är internationellt vedertagna och du som kund väljer själv vilket av dessa alternativ som passar dig. Systemen har fler likheter än skillnader, men det går inte att sälja råvara från PEFC-certifierat skogsbruk som FSC-certifierat eller tvärt om. (Licnr. FSC-C017993)

Analys, genomförande och uppföljning

Certifiering ingår som en del av Skogssällskapets helhetsservice. Det innebär att vi tar fram alla obligatoriska dokument och sköter hela processen fram till att du är godkänd som medlem i Skogssällskapets gruppcertifikat. För skogsbruket innebär certifieringen bl a att nyckelbiotoper sparas och att minst 5 % av den produktiva skogsmarken avsätts för att skapa höga, framtida naturvärden. Vid avverkningen tas virkesvärdet väl tillvara samtidigt som hänsyn tas till skogens ekologiska processer. Principen är en kombination av god ekonomi och långsiktig avkastning.

Låter det här intressant?

När du blir skogsförvaltningskund hos oss kan du också välja att certifiera din skogsfastighet inom vårt gruppcertifikat.

Fyll i dina kontaktuppgifter här för att få veta mer om vår skogsförvaltning!

Förvaltningsfördelar

  • Ett ansvarsfullt skogsbruk
  • Bättre avsättningsmöjligheter
  • Uppföljning och kvalitetssäkring