Skogsstrategi®

Är skogsbruket hållbart? Hur kommer vår skog se ut när barnen tar över? Hur mycket pengar kan jag ta ut från skogen när jag blir pensionär? Det här är bara några av de frågor som vi vet att skogsägare tacklas med, och vi har svaret: Skogsstrategi.

En Skogsstrategi är en skoglig analys som görs utifrån skogsbruksplanens data, och som genererar en objektiv åtgärdsplan, samt långsiktiga konsekvens­analyser. Dessa analyser består av simuleringar över hur din skog och dess värden kommer utvecklas på sikt, upp till 100 år framåt i tiden. Skogsstrategin presenteras i form av PDF-bilder som finns tillgängliga på Mina sidor – dina personliga kundsidor här på webben.

Skogsstrategi ingår i vårt standarderbjudande och är en bas-analys med förvalda ingångsvärden, såsom ränta, risknivå och kassaflödesjämnhet . Om du vill göra en mer fördjupad skogsstrategi, Skogsstrategi Plus, så ingår det inte i grundarvodet, utan arvoderas separat. I Skogsstrategi Plus kan vi specificera olika mål med skogsägandet och göra jämförande analyser, vilket vi varmt rekommenderar.

Skogsstrategi Plus

Det är dina mål som avgör hur skogen ska skötas – inte tvärtom. I Skogsstratei Plus analyserar vi din fastighet med dina mål som grund. Det ger en objektiv grund för hur din skog kan skötas för att du ska nå dit du vill. Resultatet blir en skräddarsydd strategi som ger dig maximalt utbyte av ditt skogsägande.

I Skogsstrategi Plus blir det tydligt vilka konsekvenser olika alternativ får – om du väljer att avverka nu, eller väntar, om du ställer om till hyggesfritt eller fortsätter som du gjort tidigare. Du får ett budgetunderlag som du kan ta med till banken som visar planerade intäkter och kostnader för många år framåt.

Offentliga skogsägare

För offentliga skogsägare kan en skogsstrategi göra kommunikationen med allmänheten enklare. Skogsstrategin ger en bild av hur skogen som nu avverkas är tänkt att se ut om tjugo år. I det tätortsnära skogsbruket visar skogsstrategin att det finns en långsiktig plan, och goda skäl till att genomföra åtgärden.

Värde för dig med Skogsstrategi

  • Tydligare bild av framtiden, du ser att skogsbruket är hållbart.
  • Trygghet att veta vad som kommer sen, och hur din skog ser ut om 10, 20, 50 och 100 år – jämfört med en skogsbruksplan som bara sträcker sig 10 år framåt.
  • Koll på kassaflödet, både i närtid och på längre sikt.
  • Underlag för kommunikation med banken inför förvärv av skog, eller som underlag för att planera ett generationsskifte.
  • Planeringsvinster när det gäller att optimera virkesaffärerna och planera maskinresurser.