Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Målanalys

Ibland är det svårt att sätta ord på förväntningar och målsättningar i sitt skogsbruk. Men kom ihåg att det ofta inte är en fråga om antingen eller. I de allra flesta fall är det målsättningar för ekonomi, miljövärden och upplevelsevärden i kombination med god riskhantering som gör att du når dit du vill.

Oavsett hur dina drömmar, din situation och din skog ser ut är det viktigt att sätta ord på vad du vill. Det är först när du vet vart du ska som du kan välja rätt väg i skötseln av din skog.

Vi möter dig på din hemmaplan och hjälper dig utforska vad du vill och kan få ut av din skog. Om ni är flera som äger tillsammans hjälper vi er med en konstruktiv dialog där alla får komma till tals. Resultatet blir en dokumentation av vilka målsättningar som gäller och vilka värden som ska utvecklas på fastigheten.

Offentlig markägare – fånga intressenternas behov

Det är många som berörs av hur de offentligt ägda skogarna förvaltas. I regel står också stora ekonomiska värden på spel. Med tydliga och välförankrade mål ökar möjligheterna att tillgodose många olika behov genom att göra rätt avvägningar.

I den fördjupade målanalysen hjälper Skogssällskapet politiker, tjänstemän och intressenter att sätta ord på vilka värden skogen och skogsbruket ska bidra med. Det handlar bland annat om ekonomi, friluftsliv, turism och miljövärden som biologisk mångfald och klimatnytta. Vi hjälper också skogsägare att göra avvägningar så att olika nyttigheter kan balanseras i förhållande till varandra.

Förvaltningsfördelar

  • Tydlig bild av vilka värden som ska utvecklas på fastigheten och varför.
  • Utgångspunkt för en skogsstrategi.
  • Styrmedel
    • för alla delägares mål i den privatägda skogen,
    • för prioriteringar av olika intressen i den offentligt ägda skogen.
  • Ökade möjligheter att tillgodose många olika behov genom rätt avvägningar.

Vill du veta mer om hur en målanalys kan hjälpa dig?

Ta kontakt med din lokala skogsförvaltare eller ring växeln: 0771-22 00 44

Jag fick utmana mig själv när vi jobbade fram mål för min fastighet. Nu kan jag å andra sidan avgöra vilket skogsskötselprogram som ger det virkesförråd, det kassaflöde och den lönsamhet som jag vill ha på en acceptabel risknivå. Att kunna redovisa utfallet av olika skogsskötselprogram underlättar dessutom kommunikationen med min bank.

Anders Koskull, Engaholm