Gå till innehåll

Röjning

Röjningen är för skogen vad räntan är för sparkapitalet. Rätt röjning är som en 20-procentig räntehöjning. Du ökar tillväxten radikalt på de stammar som står kvar och minskar samtidigt kostnaderna när det är dags för gallring.

Röjning. Foto: Ulrika Lagerlöf

Foto: Ulrika Lagerlöf

Varje vanlig företagare skulle vara överlycklig över en åtgärd som kunde garantera den typen av tillväxt. Ändå händer det allt för ofta att röjningen genomförs för sent, eller inte alls, trots att det är vid röjningen som förutsättningarna skapas för det framtida beståndet.

Viktigast att det blir "rätt" gjort

Att röja i rätt tid gör att kostnaderna hålls nere. För varje år som går efter den optimala tidpunkten fördyras röjningen med 500–1 000 kr/ha. Men viktigast är ändå att det blir rätt gjort. Att man röjer tillräckligt mycket och att man röjer även där det är svårt att komma åt. Och sist men inte minst: att röjningen är anpassad efter dina mål. För den går inte att göra ogjord – och du kommer att få leva med resultatet under hela omloppstiden, i flera årtionden.

Målanpassad röjning

Alla våra tjänster styrs av hur du vill ha det – så även röjningen. Beroende på om det är jakt, naturvård, virkesproduktion (eller kombinationer av detta) som är huvudsyftet med ditt skogsinnehav, anpassar vi röjningen därefter. Även skogsfastighetens förutsättningar spelar förstås in: vilka trädslag som passar beståndets naturgivna produktionsförutsättningar, om du vill satsa på kvalitetsvirke eller högsta möjliga volymproduktion, om du behöver anpassa röjningsinsatserna till viltets bete mm.

Förvaltningsfördelar

  • Röjningen görs i rätt tid – och blir lönsam
  • Ökar fastighetens avkastning
  • Förbättrar förutsättningarna för jakt
  • Förbättrar förutsättningarna för naturupplevelser

Dela

Vill du veta mer om röjning?

Ta kontakt med din lokala skogsförvaltare

Eller ring växeln:

0771-22 00 44

Gratis röjning – finns det?

Ibland erbjuds ”röjning på köpet” om man i gengäld får ett avverkningsuppdrag. Det man måste fråga sig då är – vem betalar röjningen? Och hur blir den utförd om det är en ”gratistjänst”?

Vi tycker det är bättre om alla kostnader redovisas tydligt och att varje tjänst bär sin kostnad, precis som när vi lägger upp en budget åt dig. Då vet du vad du betalar för och kan begära att arbetet blir professionellt utfört. Värt att notera, när man pratar kostnader, är att en bra röjning betalar sig redan vid första gallringen. En dålig eller halvhjärtat utförd röjning kan däremot t o m vara sämre än ingen röjning alls.