Muut palvelumme

Pystymme räätälöimään palvelumme juuri sinun tarpeittesi mukaan. Voimme yhdessä miettiä, miten lähdemme tekemään yhteistyötä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tarjoamme palveluita esimerkiksi luonnonhoidossa, virkistystoiminnassa, puistojen hoidossa sekä omistajan- ja sukupolvenvaihdoksissa.

Luonnonhoito

Tilanhoitajat toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tarjoamme erilaisia ratkaisuja luonnon- ja ympäristönhoidon huomioivaan tilanhoitoon:

  • Jatkuva metsänkasvatus
  • Riistataloussuunnitelma
  • Suunnitelma ilmastonmuutoksiin sopeutumista varten
  • PEFC®- ja FSC®-metsäsertifioinnit
  • Toiminnan mukauttaminen FSC®-sertifikaatin mukaiseksi
  • Luonto- ja ympäristökartoitukset
  • Myynti- tai rauhoitussuunnitelmat

Toteutamme luonnonhoitotoimenpiteet asteittain valmiin suunnitelman pohjalta ja seuraamme tuloksia sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä.

Puistojen hoito

Asiantuntijamme auttavat puistosuunnitelman laatimisessa, jolloin työn voi jäsennellä ja piha-alueesi saa ansaitsemansa arvon ja viehätysvoiman.

Pihakeskusympäristön hoito ja kehittäminen voi olla käytännössä sitä, että täydennetään vanhan puistokäytävän puustoa uusilla puilla tai luodaan kokonaan uusi puistokäytävä. Mahdollisesti piha-alueesi kaipaisi uusia pensaita ja puita, kenties kivimuuria aidaksi tai ehkä vanhoja nurmikoita olisi tarpeen parannella ja perustaa uusia nurmikoita. Mahdollisuuksia on paljon.

Virkistystoiminta

Virkistystoiminta on tärkeä osa Suomen metsiä. Jatkuvan kaupungistumisen ja turismin myötä on hyvä selventää virkistystoiminnan luonnetta – missä sitä tapahtuu ja miten sen voi kokea.

Jos maanomistaja omistaa paljon vierailtuja alueita, voi olla hyvä ohjata virkistystoimintaa siten, että sillä on myönteinen vaikutus omistajan muihin elinkeinoihin. Autamme tarvittaessa myös virkistystoiminnan kaupallistamisessa.

Laadimme virkistystoimintaa varten suunnitelmia, pystytämme opasteita sekä merkitsemme reittejä ja polkuja. Tarjoamme myös grillikatos- ja muita vastaavia konsepteja, joilla voidaan luoda erilaisia elämyksiä metsässä.

Omistajan- ja sukupolvenvaihdos

Omistajanvaihdos saattaa olla monimutkaista, vaikka osallisia olisikin vain kaksi. Kun osapuolia on useampi, asiat mutkistuvat entisestään. Riitatilanteiden riski pienenee huomattavasti kun asian käsittelijänä on kolmas, neutraali osapuoli. Tämä edellyttää, että kolmas osapuoli on asiantuntija, joka tietää mistä on kyse.

Me Tilanhoitajissa pystymme auttamaan kaikessa tarvittavassa. Osaamisemme kattaa metsiin, talouteen ja juridiikkaan liittyvät asiat. Meillä on kattava kokemus aikaisemmista luovutuksista ja sukupolvenvaihdoksista sekä hyvä ymmärrys omistussuhteista ja luovutettavan omaisuuden arvosta. Koska toimeksiantomme koskevat sekä metsänhoitoa että taloutta, pystymme näkemään mahdollisuudet ja riskit hyvissä ajoin. Voimme tarjota kaikkia osapuolia tyydyttäviä kokonaisratkaisuja, mitä erilaisimpien omistajaryhmien kohdalla.