Zemes apsaimniekošana

Lauksaimniecības zemes stratēģiju izstrāde

Lai pilnībā izmantotu jūsu zemes potenciālu, pēc iespējas lielāka platība no jums piederošās zemes jāsagatavo ražošanai. Mežu zemes īpašumi bieži ietver lauksaimniecības zemi un ganību zemi.

Mēs varam palīdzēt izstrādāt lauksaimniecības zemes ilgtermiņa stratēģiju (t.i., turpināt apstrādāt, iznomāt, apmežot vai izpārdot lauksaimniecības zemi).

Koncesijas un nomas pakalpojumi

Mazāk raižu, un ar skatu nākotnē

Mēs piedāvājam visaptverošus risinājumus visam jūsu īpašumam, uz kuru attiecināma noma vai koncesija. Tas nozīmē, ka mēs izstrādājam plānu ar nolūku veidot stratēģiskus ilgtermiņa mērķus. Un kad šie mērķi ir noteikti, varam atrisināt visus praktiskos uzdevumus.

Mēs varam jūs pārstāvēt (vai jums asistēt) pārrunās, kas saistītas ar nomas jautājumiem, strīdiem, īres plāniem, vienošanās darījumiem, pārkāpumiem un ES jautājumiem. Ar mūsu juridisko un finanšu ekspertu palīdzību mēs varam šādus jautājumus atrisināt ātri un efektīvi. Mēs sastādām apsaimniekošanas un ieguldījumu priekšlikumus, mēs asistējam līgumu parakstīšanā un parūpējamies par visu nepieciešamo, lai jūs varētu izvēlēties jaunu īrnieku/nomātāju.

Tādējādi jūsu ieguvumi ir:

  • labāka izmaksu un peļņas kontrole,
  • profesionāli komerciāli nomas līgumi,
  • labāka rentabilitāte.

Jūs varat veltīt savu laiku vispārēju jautājumu risināšanai un baudīt mērķtiecīgas apsaimniekošanas rezultātus.