Mēs radām pievienoto vērtību mežam un palielinām meža īpašnieku ienākumus jau kopš 1912. gada. Mūsu pieredzējušie speciālisti jums palīdzēs palielināt peļņu no meža vai medību saimniecības apsaimniekošanas, kā arī veicinās dabisko vērtību saglabāšanu un uzturēšanu.

Relize-VIII

07.06.2021.

“Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs”

(Nr. 1.1.1.1/18/A/134)

Pētījuma līdzšinējie rezultāti un tēmas izpētes attīstība prezentēti tā mērķa grupai Meža īpašnieku biedrības organizētā tiešsaistes seminārā: Mežsaimnieciskie pasākumi mežaudžu vēja noturības veidošanai

(Pieejams:

https://mezaipasnieki.lv/lv/zinasanas/mezsaimnieciskie-pasakumi-mezaudzu-veja-noturibas-veidosanai)

Līdz šim iegūtie rezultāti, raksturojot lapu koku audžu vēja noturību, nozīmīgi meža īpašniekiem gan tieši – plānojot saimnieciskos apsākumos bojājumu mazināšanai – gan netieši, piemēram, vērtējot iespējas ilgtermiņā piedalīties oglekļa piesaistes potenciāla (kvotu) tirdzniecībā, gūstot ieņēmumus no sava īpašuma.

Tāpat pārrunātas iespējas pētījumu attīstībai nākotnē, īpaši, ņemot vērā dažādu bojājumu savstarpējo mijiedarbību.