Grupas organizācija

Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana piecās valstīs.

„Skogssällskapet” ir gan fonds, gan komercgrupa. Grupa sastāv no mātes uzņēmuma „Skogssällskapet AB” un vairākiem meitas uzņēmumiem.

Fonds ir visu grupā iekļauto uzņēmumu īpašnieks. Dažādie uzņēmumi sniedz savu individuālo ieguldījumu, palīdzot fondam sasniegt tā mērķi — ilgtspējīgu mežu un zemes attīstību.

Grupu veido Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas, Latvijas uzņēmumi.

„Skogssällskapet” atšķirīgajos uzņēmumos ir izveidotas dažādas valdes un pārvaldes sistēmas.

Kontaktinformācijas sadaļā mūsu angļu valodā meklējiet cilvēkus, kuri ir atbildīgi par Meža biedrības pārvaldību.

Meklējiet „Skogssällskapet” vadību pārstāvošās personas mūsu Zviedrijas oficiālās tīmekļa vietnes kontaktu sadaļā.

Meklējiet „Skogssällskapet” vadību pārstāvošās personas mūsu Angļu tīmekļa vietnes kontaktu sadaļā.