Stiftelsens uppgift och funktion

Stiftelsen Petersson-Grebbe har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling. 

I stiftelsens ändamål ingår att stipendier ska kunna lämnas för vetenskaplig forskning inom skogsbruk och skogsförädling varvid sökande från Älvsborgs län ska ha företräde.

Stipendier för skoglig forskning lämnas normalt vartannat år.