Relize-III

17.02.2020.

“Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs”

(Nr. 1.1.1.1/18/A/134)

Ievākti dati par sakņu sistēmu un vēja noturību bērziem uz minerālaugsnēm

Pētījuma ietvaros veikta empīrisko datu ieguve par lielu dimensiju bērza uz minerālaugsnē meža zemēs vēja noturību raksturojošiem rādītājiem.

Bērza
Bērza

Veikta koku izvēle, audžu uzmērīšana, paraugkoku sagatavošana laušanas eksperimentam, koku laušana, uzmērot pielikto spēku, kas izraisa paliekošu deformāciju (nolaušanu vai izgāšanu) un koka sakņu sistēmas uzmērīšana. Saskaņā ar 2005. gada vētras bojājumu analīzi bērza vēja noturība ir līdzvērtīga, vai, pie noteiktiem vēja ātrumiem brāzmās pat augstāka, nekā priedes. To apliecina arī ievāktais empīriskais materiāls, salīdzinot līdzīgu dimensiju koku vēja noturību šī pētījuma un iepriekš ievāktos datos. Tomēr arī bērzam vēja bojājumi var būt nozīmīgi, īpaši tādos ziemas apstākļos, kad augsne ir slapja un nav sasalusi. Šādi apstākļi bija arī šajā ziemā, tādēļ ievāktie dati nodrošinās labu bāzi bērza vēja noturības raksturošanai šādā situācijā. Uzsākta datu analīze un manuskripta par šo iegūtajiem rezultātiem žurnālam Forests. Tāpat uzsākta apkopojuma sagatavošana par vēja bojājumiem latviešu valodā studentiem sagatavošana, lai nodrošinātu iespēju efektīvi iegūt pamatinformāciju par šī nozīmīgā dabiskā traucējuma ietekmi.