Relize-IV

12.05.2020.

“Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs”

(Nr. 1.1.1.1/18/A/134)

Sagatavos izziņas materiāls par koku vēja noturību ietekmējošajiem faktoriem

Pētījuma ietvaros saskaņā ar plānoto sagatavots informatīvs materiāls, kas primāri paredzēts projekta rezultātu mežsaimniecības un bioloģijas studentiem, tomēr izmantojams arī jebkuram citam interesentam, kas vēlas labāk saprast, kādēļ vējš lauž vai gāž kokus mežā vairāk vai mazāk.

Materiāls ietver informāciju par audzes un meža masīva līmeņa parametru ietekmi uz vēja noturību, tā kopējais apjoms ir 53. lpp un kopumā izmantoti 176 literatūras avoti, galvenokārt informācija no publikācijām starptautiskos zinātniskos žurnālos.

Saturs

 1. Vētru izplatība Eiropā. 3
 2. Vētru bojājumu varbūtību ietekmējošie telpiskie faktori 6
 3. Audzes struktūras un ainavas ietekme uz vēja bojājumu apmēriem.. 9
  • 3.1. Valdošā koku suga. 10
  • 3.2. Augsne. 14
  • 3.3. Mežaudzes struktūra. 15
 4. Koku adaptīva augšana. 21
  • 4.1. Koku mehāniskā uzvedība. 21
  • 4.2. Vainaga un stumbra adaptācija. 23
  • 4.3. Sakņu adaptācija. 24
 5. Oglekļa apjomi un kustība. 25
 6. Vēja bojājumu ekonomiskie zaudējumi un riska uztvere. 28
 7. Meža apsaimniekošanas metodes vēja risku mazināšanai 38

Materiāls jau esošajā redakcijā paredzēts izmantošanai semināros un studentiem (studiju kursi: “Jaunākais mežzinātnē” pamatstudiju studentiem un “Kokaugu adaptācijas pamatprincipi” maģistrantiem. Tāpat iecerēts, ka tas tiks papildināts ar informāciju no sagatavošanas stadijā esošām disertācijām par vēju tematiku un pētījuma rezultātiem. Tādēļ šobrīd materiāls ir tikai elektroniskā formātā un nav plānots to drukāt.