Relize-V

18.08.2020.

“Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs”

(Nr. 1.1.1.1/18/A/134)

Pētījuma rezultāti prezentēti meža īpašniekiem

Meža pētīšanas stacijas Jelgavas meža novadā 18.08.2020. rīkots seminārs “Meža noturības novērtēšana un veicināšana”, kurā šī un divu pēcdoktorantūras pētījumu, kas saistīti ar audžu adaptācijas un noturības jautājumiem klimata pārmaiņu kontekstā, rezultāti. Seminārā piedalījās Latvijas Meža īpašnieku biedrības (MIB) – lielākās šo projekta mērķa grupu pārstāvošās nevalstiska organizācijas – pārstāvji, un atsevišķi citi meža īpašnieki.

Semināra dalībnieki iepazīstināti ar pētījuma ietvaros sagatavoto informatīvi izglītojošo materiālu “Vēja bojājumus ietekmējošie faktori”, raksturojot koku sugas, mistrojuma, audzes biezuma un koku parametru ietekmi uz vējā bojājumu varbūtību.

ERAF kopprojekt

Notika praktisks paraugdemonstrējums, kā pētījuma ietvaros tiek iegūti empīriskie dati. Tas tika dokumentēts (filmēts) MIB vajadzībām, paredzot materiālu izmantot šīs biedrības semināru ciklā un publicitātes aktivitātēs – tātad plašāk izplatot informāciju arī par pētījumu. MIB jau sagatavos materiāls par šo jautājumu nozares žurnālam “Baltijas Koks”, cita starpā norādot, ka “Plašākas datu kopas ieguve, ietverot lielāku dimensiju vairāku sugu lapu kokus un sasaistos vēja bojājumu un augšanas gaitas modeļus tiek realizēta pētījumā Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs (ERAF 1.1.1.1/18/A/134)”.

Seminārā tika atspoguļota arī analīze par vēja bojājumu (lūzuma) augstumu: konstatēts, ka to nozīmīgi ietekmē cita vieda bojājumi kokam (piemēram, mizas bojājumi, kas radušies krājas kopšanas cirtē) – tātad praksē rekomendējamas iespējami samazināt šādus bojājumus. Tāpat konstatēts, ka lielākā daļa koku lūzt 20-40% no kopējā augstuma – galvenokārt bojājot 2.-3. sortimentu (kas visbiežāk ir lapu koku zāģbaļķis), tomēr ievērojams koku īpatsvars (22%) arī koku apakšējā daļā, bojājot pašu vērtīgāko sortimentu. Tas nozīmē, ka ir lietderīgi ieguldīt līdzekļus vēja bojājumu apjoma mazināšanā arī šīs koku sugas audzēs.

ERAF kopprojekt