Relize-VII

29.01.2021.

“Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs”

(Nr. 1.1.1.1/18/A/134)

Pētījuma līdzšinējie rezultāti un kopējā mērķi prezentēti tiešsaistes seminārā “Iepazīsties – koks” 15.01.2021. Sagatavoti materiāli un ziņojums konferencē "Zināšanās balstīta meža nozare"26.-27.01.2021., kas paredzēta pētījuma mērķa grupā – zinātnē nodarbinātajiem un meža nozares dalībniekiem, kā arī citiem interesentiem. Rezultāti iekļauti prezentācijā par meža adaptāciju, kā arī sagatavots atsevišķs materiāls konferences virtuālajās sesijā (stenda referātu un prezentāciju formātā).

Nodrošināta pētījuma rezultātu atspoguļošana četrās zinātniskajās publikācijās, kas pieejamas pētījuma sadaļās LVMI Silava mājas lapā.

ERAF kopprojekt