Relize-VIII

07.06.2021.

“Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs”

(Nr. 1.1.1.1/18/A/134)

Pētījuma līdzšinējie rezultāti un tēmas izpētes attīstība prezentēti tā mērķa grupai Meža īpašnieku biedrības organizētā tiešsaistes seminārā: Mežsaimnieciskie pasākumi mežaudžu vēja noturības veidošanai

(Pieejams:

https://mezaipasnieki.lv/lv/zinasanas/mezsaimnieciskie-pasakumi-mezaudzu-veja-noturibas-veidosanai)

ERAF kopprojektZoom image

Līdz šim iegūtie rezultāti, raksturojot lapu koku audžu vēja noturību, nozīmīgi meža īpašniekiem gan tieši – plānojot saimnieciskos apsākumos bojājumu mazināšanai – gan netieši, piemēram, vērtējot iespējas ilgtermiņā piedalīties oglekļa piesaistes potenciāla (kvotu) tirdzniecībā, gūstot ieņēmumus no sava īpašuma.

Tāpat pārrunātas iespējas pētījumu attīstībai nākotnē, īpaši, ņemot vērā dažādu bojājumu savstarpējo mijiedarbību.