Relize-VI

13.10.2020.

“Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs”

(Nr. 1.1.1.1/18/A/134)

Pētījuma rezultāti prezentēti mērķa grupai – meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem – seminārā Meža pētīšanas stacijas Šķēdes mežu novadā 08.10.2020.

ERAF kopprojekt

Semināra dalībniekiem nodrošināta koku vēja noturības testa demonstrācija un pārrunāti iegūstamie rezultāti, nodrošināts projektā sagatavotais informatīvais materiāls un diskutētas vispārīgās mežaudžu vēja bojājumu sakarības un iespējas šos bojājumus mazināt. Tāpat pārrunātas pētījuma mērķa grupas intereses praktisko rezultātu saturā un formātā.

Demonstrēti rezultāti par sakņu sistēmas parametriem un to nozīmi koku mehāniskās stabilitātes nodrošināšanā, kas iegūti, analizējot bērza sakņu-augsnes kamolus sausieņos un slapjaiņos (attēls). Iegūtos rezultātus plānots izmantot maģistra darba sagatavošanā, ceļot pētījuma mērķa grupas – zinātniskā personāla – kvalifikāciju un nodrošinot karjeras izaugsmes iespējas.

ERAF kopprojekt

Bērza sakņu-augsnes kamola tilpuma saikne ar lieces momentu sausieņos un slapjaiņos