Avslutat projekt

Importrutin för data till Heureka­systemet för landskapsanalyser

Det stora intresset för olika ekosystemtjänster från skogen medför ett ökat behov av framåtsyftande landskapsanalyser. I sådana analyser ges en bild av skogsresursen och dess ekosystemtjänster givet olika alternativ för hur skogen brukas.

Projektbild

Det stora intresset för olika ekosystemtjänster från skogen medför ett ökat behov av framåtsyftande landskapsanalyser. I sådana analyser ges en bild av skogsresursen och dess ekosystemtjänster givet olika alternativ för hur skogen brukas. Genom Heurekasystemet finns verktyg tillgängliga för analyser och från den rikstäckande skogskartan kNN Sverige finns skogliga data som underlag. Importen av kNN Sverige till Heureka görs dock idag med i huvudsak manuella och arbetskrävande metoder. Data i kNN Sverige har för analyser vissa tillkortakommanden som idag hanteras på olika sätt från fall till fall. I detta projekt utvecklas ett strömlinjeformat verktyg för import som inkluderar rutiner för hantering av de brister som finns i datat. Verktyget implementeras i Heureka som ytterligare ett verktyg för dataimport. Såväl Heureka som kNN Sverige är fritt tillgängliga.

Målsättningen för projektet är att alla användare enkelt ska kunna använda kombinationen av Heureka och kNN Sverige för framåtsyftande landskapsanalyser.

Sammanfattning av projektets resultat

I projektet har en rutin utvecklats för import av rumsligt heltäckande data från de rikstäck­ande skogskartorna kNN Sverige och Skogliga grunddata samt kompletterande data från Riksskogs­taxeringen till Heureka-systemet.

Ämne: Planering
Startår: 2014

Tomas Lämås

Docent

Skoglig planering i ett brett perspektiv, skogliga hållbarhetsanalyser, Heureka.

  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
  • Telefon 090-7868405
  • Epostadress tomas.lamas@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.