Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Om oss

Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark.

Vårt förvaltningsbolag hjälper privata och offentliga kunder att sköta skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Vi har 25 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi förvaltar skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i sågverk eller industri.

Forskning och kunskapsutveckling i centrum

Skogssällskapet äger också 30 skogsfastigheter runt om i landet där vi bedriver vi hållbart skogsbruk. Vi har ett 30-tal forskningsytor utlagda för att testa nya metoder och tillvägagångssätt.

Avkastningen från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling – varje år ger Stiftelsen Skogssällskapet cirka 15 miljoner kronor i anslag till forskning och utveckling om skogshushållning och naturvård. Vi är därmed en av Sveriges största privata finansiärer av skogsforskning. Stiftelsen bedriver också opinionsbildning för att bredda och fördjupa samhällsdebatten kring skog och skogsbruk och föra upp frågor om hållbar utveckling på samtalsagendan.

Målet är hållbar utveckling – i Sverige och utomlands

De olika bolag som ingår i koncernen Skogssällskapet finns till för att bidra till stiftelsens ändamål – hållbar utveckling av skog och mark.

Sedan 2002 finns Skogssällskapet i Lettland. Där hjälper vi svenska kunder att investera i eftersatt skogsmark och förvandla den till hållbar produktionsskog. I dag finns vi även i Litauen och i Finland.