Vår vision

Vi gör skogar och skogsägare rikare.

Vi visar att en hållbar utveckling av skog, mark och vatten berikar både
skogar och skogsägare. En utveckling där ekologiska, ekonomiska och sociala
värden går hand i hand.

Genom vårt stöd till forskning och erfarenheter från våra egna skogar bidrar
vi med ny kunskap och har modet att utmana gamla sanningar.

Vi uppfattas som den ledande förvaltaren och erbjuder ett modernt
verksamhetsstöd till både skogsägare och medarbetare.