Sök anslag

Skogssällskapets årliga utlysning är inriktad på att ge anslag till forskning om skogshushållning och naturvård. Här hittar du information och instruktioner som du behöver för att skriva och granska ansök­ningar samt rapportera beviljade projekt.

Utlysning från Skogssällskapet och närstående stiftelser 2023

Totalt 23 miljoner kronor:

  • Stiftelsen Skogssällskapet: 20 miljoner kronor
  • Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning: 1,5 miljoner kronor
  • Stiftelsen Stina Werners fond: 500 000 kronor
  • Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning: 1 miljon kronor

Tidtabell för anslagsprocessen 2023

Skriv tabellbeskrivning här

Stiftelse

Utlysning

Sista ansökningsdag

Beslut

Skogssällskapet steg 1

1/9 2023

16/10 2023

Nov 2023

Skogssällskapet steg 2

1/12 2023

15/1 2024

Mars 2024

Wingquists stiftelse

1/9 2023

16/11 2023

December 2023

Stina Werners fond

1/9 2023

16/11 2023

December 2023

Vidfelts fond

1/9 2023

16/11 2023

December 2023

Petersson-GrebbeIngen utlysning

Inriktning

Stiftelsen Skogssällskapet finansierar i första hand behovsmotiverad forskning inom skogshushållning och naturvård.

Stiftelsen Skogssällskapet tolkar begreppet skogshushållning som hushållning med den förnybara resursen skog på ett sådant sätt att skogens långsiktiga produktionsförmåga säkerställs. Stiftelsens tolkning av begreppet naturvård med koppling till skog och brukande av skog innebär att det är ett säkerställande av skogens ekologiska, sociala och estetiska värden.

För att bidra till att forskningsresultat och befintlig kunskap kommer till användning kan Skogssällskapet även ge anslag till kommunikation och kunskapsspridning som tar sin utgångspunkt i skogshushållning och naturvård. Inom naturvårdens områden kan bidrag beviljas inom andra områden än forskning, förutsatt att de ligger inom stiftelsens tolkning av begreppet naturvård.

Vem kan söka?

För Stiftelsen Skogssällskapet gäller att alla som tillhör universitet, högskolor, forskningsinstitut och lärosäten i Sverige och Finland inbjuds att söka medel. Ideella organisationer kan söka medel om projektet ifråga kommer att bedrivas enligt vetenskapliga metoder eller, inom naturvårdens områden, på annat sätt bidrar till stiftelsens ändamål. Vinstdrivande organisationer och offentliga aktörer andra än universitet, högskolor och forskningsinstitut kan inte söka medel från Stiftelsen Skogssällskapet.

Skogssällskapet vill bidra till forskning om aktuella frågor inom skogsområdet och därför kommer ansökningar inom följande fokusområden att viktas högt vid beredning av årets utlysning: skogsskador, orsaker till minskad tillväxt samt AI i skogen.

För inriktning för närstående stiftelser, se respektive stiftelses hemsida samt information för respektive stiftelse i anslagshandboken för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser.

Elektronisk ansökan

Ansökan till Stiftelsen Skogssällskapet sker elektroniskt via stiftelsens anslagssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inga papperskopior av ansökan ska skickas in.