Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Anslagshandbok

Täta stammar i tallskog

Anslagshandboken riktar sig till dig som är sökande eller granskare till Stiftelsen Skogssäll­skapets och närstående stiftelsers utlysningar. Både du som ansöker och du som granskar ombeds noga läsa den del av handboken som omfattar den stiftelse du är intresserad av för att få en bra insikt i inriktning, verksamhet, utlysning och bedömningsgrund.

Vi hoppas att anslagshandboken ska ge dig en bra grund för ett gott arbete med din ansökan eller granskning!