Gå till innehåll

Skogsförvaltning

Målanpassad skogsförvaltning är vår huvudtjänst – vår utgångspunkt och vårt arbetssätt. Vi fokuserar på dig och dina mål i skogsförvaltningen och hjälper dig att nå dit du vill med ditt ägande. 

Skogen är så mycket. Den är möjlig att leva av och den är en förutsättning för liv. Därför är ditt skogsägande fullt av avvägningar. Det du vill nu måste vägas mot det du vill i framtiden. Ditt intresse för en vacker eller naturvärdesrik skog måste vägas mot dina ekonomiska intressen. Ditt behov av jämn inkomst eller finansieringskapital måste vägas mot bästa totala avkastning. Dina intressen måste vägas mot dina barns och också mot dina grannars, samhällets och naturens.

Din personliga skogsförvaltare

Någonstans här bland alla avvägningar finns dina egna mål. Dit du vill nå. När du anlitar oss får du din egen personliga skogsförvaltare, som hjälper dig att nå dit du vill. 

Din skogsförvaltare finns vid din sida för att hjälpa dig med hela kedjan – från målformulering till den praktiska åtgärden ute i skogen och försäljningen av virket. Läs mer om hur vi jobbar längre ned på sidan, eller kontakta oss direkt så får du veta mer om vad vi kan göra för just dig.

Örn

Fördelar med vår skogsförvaltning

 • ​Bekymmersfritt ägande
 • Kontroll över din egen situation
 • Planering för framtiden
 • Skogen vägs samman med andra verksamheter
 • Utveckling av fastighetens alla värden
 • Du får ut mesta möjliga av ditt skogsägande​
 • Bästa basen för ökad avkastning
 • Du bestämmer – vi rådger och utför!
 • Vi kan hjälpa till med helheten – våra kundteam kan både skogen, ekonomin och fastighetsfrågorna.
Skogssällskapets årsvarv

Skogssällskapets årsvarv har sex steg: 1. Inventering/ajourhållning, 2. Analys och mål, 3. Budget, 4. Beslut och åtgärdsplanering, 5. Genomförande av åtgärder, 6. Uppföljning av årets verksamhet.

Med oss som skogsförvaltare får du full koll

Om du ger oss förtroendet att förvalta din skog kommer vi att se till att har full koll på din skog, och att den utvecklas i rätt riktning – så att du når dina mål.

Så här går det till:

 1. Inventering/ajourhållning. En bra skogsbruksplan är en förutsättning för en lyckad skogsförvaltning. Vi tar hand om informationen om din skog och ser till att den alltid är uppdaterad.
 2. Analys och mål. Vad du vill med din skog utgör grunden för hur den ska skötas. Vi hjälper dig att formulera dina mål, och att beräkna vilken påverkan de har – både på ekonomi, sociala värden och biologisk mångfald. Om du väljer att genomföra en skogsstrategi får du en omfattande analys av olika vägval. Skogsägare med komplexa mål eller flera samägare kan ha stor nytta av att genomföra en målanalys, för att få hjälp med avvägningar mellan olika intressen.
 3. Budget. Inför varje år tar din skogsförvaltare fram ett förslag till budget. Budgeten är en överens­kommen verksamhetsplan mellan dig och oss för det närmaste eller de närmaste åren och är det dokument som styr vår förvaltning.
 4. Beslut och åtgärdsplanering. Här beslutas om de konkreta åtgärderna. Vi ger dig allt stöd du vill ha i beslutsprocessen, men de stora inriktningsbesluten ligger alltid på dig som skogsägare.
 5. Genomförande av åtgärder. Dags att skrida till handling! Vi utför de planerade  skogsbruksåtgärderna, levererar övriga beställda tjänster som rör din ekonomi eller din fastighet och stämmer löpande av mot budget.
 6. Uppföljning av årets verksamhet. Vi presenterar och utvärderar årets resultat – både de ekonomiska och kvalitetsmässiga resultaten – i en årsredovisning.


Dela

Vill du veta mer om vår målanpassade förvaltning?

Ta kontakt med din lokala skogsförvaltare

Eller ring växeln:

0771-22 00 44

Johan Johansson, skogsförvaltare i Växjö

”Att äga skog är att göra avvägningar mellan olika intressen – både dina egna och andras. Någonstans här bland alla avvägningar finns dina mål. Dit du vill nå. Och dit vill vi hjälpa dig i vårt förvaltningsuppdrag.”

Johan Johansson, skogsförvaltare i Växjö