Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsförvaltning

Med dina mål och intressen som utgångspunkt skräddarsyr vi skötseln av din skog. Det ska vara enkelt att äga skog. Vi hjälper dig med allt som rör skogen, så att ditt ägande blir bekymmersfritt.

Har du funderat över vad du har för mål med skogen? Är det avkastning, trygg investering, naturvård, estetik, viltanpassning, riskspridning eller något annat som ska styra? Eller en väl avvägd blandning av flera delar?

Våra experter hjälper dig att se de olika vägvalen, och vad de får för effekter. Vi har kompetens inom skog, ekonomi, fastighetsfrågor, jakt, viltvård och naturvård – vi tar hand om helheten.

Vi ser potentialen i din fastighet och utvecklar den så att skogen berikas på olika värden. Vi står fria från ägarintressen i skogsindustrin och erbjuder professionell rådgivning med dig som kund i centrum.

Din personliga skogsförvaltare

När du anlitar oss som skogsförvaltare får du en personlig skogsförvaltare som är din kontaktperson för allt som rör din skog. Din skogsförvaltare finns vid din sida för att hjälpa dig med hela kedjan – från formuleringen av vad du vill få ut av ditt skogsägande, till den praktiska åtgärden ute i skogen och försäljningen av virket. Läs mer om hur vi jobbar längre ned på sidan, eller kontakta oss direkt så får du veta mer om vad vi kan göra för just dig.

Skogsförvaltning. Foto: Thomas Adolfsén

Fördelar med vår skogsförvaltning

 • ​Bekymmersfritt ägande
 • Kontroll över din egen situation
 • Planering för framtiden
 • Skogen vägs samman med andra verksamheter
 • Utveckling av fastighetens alla värden
 • Du får ut mesta möjliga av ditt skogsägande​
 • Bästa basen för ökad avkastning
 • Du bestämmer – vi rådger och utför!
 • Vi kan hjälpa till med helheten – våra kundteam kan både skogen, ekonomin och fastighetsfrågorna.
Skogssällskapets årsvarv

Skogssällskapets årsvarv har sex steg: 1. Inventering/ajourhållning, 2. Analys och mål, 3. Budget, 4. Beslut och åtgärdsplanering, 5. Genomförande av åtgärder, 6. Uppföljning av årets verksamhet.

Med oss som skogsförvaltare får du full koll

Om du ger oss förtroendet att förvalta din skog kommer vi att se till att har full koll på din skog, och att den utvecklas i rätt riktning – så att du når dina mål.

Så här går det till:

 1. Inventering/ajourhållning. En bra skogsbruksplan är en förutsättning för en lyckad skogsförvaltning. Vi tar hand om informationen om din skog och ser till att den alltid är uppdaterad.
 2. Analys och mål. Vad du vill med din skog utgör grunden för hur den ska skötas. Vi hjälper dig att formulera dina mål, och att beräkna vilken påverkan de har – både på ekonomi, sociala värden och biologisk mångfald. Om du väljer att genomföra en skogsstrategi får du en omfattande analys av olika vägval. Skogsägare med komplexa mål eller flera samägare kan ha stor nytta av att genomföra en målanalys, för att få hjälp med avvägningar mellan olika intressen.
 3. Budget. Inför varje år tar din skogsförvaltare fram ett förslag till budget. Budgeten är en överens­kommen verksamhetsplan mellan dig och oss för det närmaste eller de närmaste åren och är det dokument som styr vår förvaltning.
 4. Beslut och åtgärdsplanering. Här beslutas om de konkreta åtgärderna. Vi ger dig allt stöd du vill ha i beslutsprocessen, men de stora inriktningsbesluten ligger alltid på dig som skogsägare.
 5. Genomförande av åtgärder. Dags att skrida till handling! Vi utför de planerade skogsbruksåtgärderna, sköter försäljningen av virket, levererar övriga beställda tjänster och stämmer löpande av mot budget.
 6. Uppföljning av årets verksamhet. Vi presenterar och utvärderar årets resultat – både de ekonomiska och kvalitetsmässiga resultaten – i en årsredovisning.

Vill du veta mer om vår målanpassade förvaltning?

Ta kontakt med din lokala skogsförvaltare eller ring växeln: 0771-22 00 44

Visste du att...

... vi varje år delar ut avkastningen från vår förvaltningsverksamhet till forskning och kunskapsutveckling om skog? Vi är i dag en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Fler tjänster

Med vår skogsförvaltning blir det enkelt att äga skog. Vi kan också hjälpa dig med:

Johan Johansson, skogsförvaltare i Växjö

Att äga skog är att göra avvägningar mellan olika intressen – både dina egna och andras. Någonstans här bland alla avvägningar finns dina mål. Dit du vill nå. Och dit vill vi hjälpa dig i vårt förvaltningsuppdrag.

Johan Johansson, skogsförvaltare i Jönköping