Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkesförsäljning

Skogssällskapet har inga ägarintressen i sågverk eller industri. Vår fristående roll gör att vi, och du som är kund hos oss, har samma intresse: Att få så bra betalt för virket som möjligt.

Vi gör varje år hundratals affärer med olika sågverk, massabruk och värmeverk. Totalt har vi över 100 olika industrikunder att välja mellan. Det ger oss möjlighet att få ut maximalt av marknaden. Vår marknad sträcker sig dessutom runt hela Östersjön. Vi har verksamhet och väl utbyggda nätverk både i Finland och i hela Baltikum.

Vi kan inte garantera högsta marknadspris i varje enskild avverkning. Men eftersom vi ständigt flyttar våra avtal till de bästa affärerna så får du över tiden mycket bra betalt. Vi följer kontinuerligt upp och kontrollerar kvaliteten på vår virkesförsäljning. Allt för att du som kund ska känna dig trygg med att vi levererar vad vi lovar, i alla led.

Betalt direkt

Det vanligaste är att vi själva köper virket av dig för att sedan sälja det vidare till någon av de industrikunder vi förhandlar med. Det betyder att du är garanterad marknadsmässig betalning – vi står för affärsrisken. En lösning som kombinerar något så ovanligt som högt pris med låg eller ingen risk. I vissa fall kan det vara mer lönsamt att bjuda ut den skog som ska avverkas som en rotpost eller ett leveransrotköp, beroende på marknaden och vilken typ av bestånd som det gäller. Då hjälper vi dig självklart med det.

Samordnad försäljning även utomlands

Skogssällskapet finns över hela landet och vi har ett brett internationellt kontaktnät. Det gör att vi kan hålla aktuell koll på vilka råvarubehov som finns och var man betalar bäst. Vi erbjuder dig rätt köpare i Sverige eller, om så behövs, utanför landets gränser. Viss del av virket kan gå till köpare A medan andra delar går till köpare B eller C. Genom att samordna dina volymer med andra kunders sortiment går det att få bra ersättning även för mindre poster.

Aktiv marknadsbevakning

Vårt breda affärsnät ger oss en unik marknadskunskap som du kan utnyttja. Periodvis uppstår affärsmöjligheter med alternativa försäljningsformer, t ex tidsstyrda specialleveranser och objektsaffärer till gagn för både dig och oss. När vi hittar affären är du med.

Rätt träd i rätt tid till rätt ställe

Vår uppgift som förvaltare är att se till att du får ut så mycket som möjligt av ditt skogsinnehav. Vid virkesförsäljning innebär det att affären föregås av en grundlig analys. Tillsammans med dig säkerställer vi:

  • att tidpunkten är rätt vald för försäljning
  • att du valt rätt bestånd för avverkning både skogligt och ekonomiskt
  • att vi har kontroll över försäljningens skattekonsekvenser
  • att vi hittar rätt köpare och rätt försäljningsform

Genom att synkronisera dessa faktorer kan nettoeffekten av din försäljning påverkas med flera hundra procent.

Fördelar när du anlitar oss:

  • Avverkning utifrån dina mål – inte industrins försörjningsbehov.
  • Bättre pris genom större antal köpare – både i Sverige och utomlands.
  • Bättre nettovinst genom skatteplanerad försäljning
  • Större trygghet genom garanterad betalning
  • Fler sortiment ger mer pengar