Krönika

Oförändrad utveckling på virkesmarknaden – virkesbrist och prishöj­ningar

Oscar Fornander, virkeschef på Skogssällskapet, skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Så här en liten bit in i det nya året kan vi konstatera att utvecklingen på virkesmarknaden fortsätter på samma sätt som förra året slutade – med fortsatt virkesbrist och nya prishöjningar. Tydligast är bristen på timmer och här har vi i Syd- och Mellansverige sett kraftiga prishöjningar i början av 2024.

Under hösten var tillgången på massaved mer balanserad mot efterfrågan men nu blir det allt tydligare att bruken står inför ett utmanande försörjningsläge.

Lokalt har en sådan situation redan uppstått då flera bruk haft vedgårdar som gapat tomma från jul och framåt. Flera köpare har också höjt priset på massaved i Mellansverige. Virkespriserna slår därmed nya rekord i både Svealand och Götaland, medan prisrörelserna i Norrland har varit måttliga.

Det senaste året har skogsindustrins lönsamhet pressats ihop från två håll, efter guldåren 2020-2022, med lägre färdigvarupriser i kombination med högre råvarukostnader. När boksluten presenterades i januari bekräftades bilden, och det är som väntat på sågverkssidan det går som tyngst där många sågverk redovisar blodröda resultat.

Nåväl, det är lätt att konstatera vad som redan inträffat men kanske intressantare – och svårare – att spå vad som händer härnäst. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad i början av februari och riksbankschefen uttryckte sig något mer optimistiskt än tidigare när det gäller kommande räntebesked. Räntetoppen verkar vara nådd och kanske kan den börja justeras nedåt redan före sommaren. Det ger näring till det groende hoppet om att kugghjulen i byggbranschen långsamt ska börja snurra igen, att hushållskassan kanske klarar att bygga den där altanen till sommaren ändå. Det skulle i förlängningen kunna ge de prishöjningar på brädor och plank som sågverken så väl behöver.

Skogen ska räcka till mycket där en viktig del är att skapa klimatsmarta byggmaterial, förpackningar och förnybar energi. Om konjunkturen nu vänder så lär inte behovet av skogens råvaror minska. Snödropparna tittar yrvaket fram vid åtminstone min husknut men att göra liknelsen vid att det även våras för skogsägarna är nog i försiktigaste laget. Frågan är om det inte redan är sommar.

Oscar Fornander

Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.