Gå till innehåll

Kunskapsbank

 • Äga och planera

  Skogsstrategi vänder på resonemangen

  Hur gör man för att hitta en hållbar avvägning mellan sociala värden – som trygghet och estetik – och skogens ekonomiska och ekologiska värden? Martin Sjödin, analytiker på Skogssällskapet, hjälper skogsägare att översätta ambitioner till långsiktig skogsskötsel.

 • Sköta och uppleva

  Trädval i blädning görs på lösa grunder

  Tillväxten för de träd som står kvar efter blädning i fullskiktad granskog påverkas inte av vilka träd som avverkats i den närmaste omgivningen. Det framgår av en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som Skogssällskapet finansierat.

 • Politik och samhälle

  Den lokala skogspolitiken snårig

  Hur förstås skogens sociala värden i olika kommuner, och vilket inflytande har medborgarna över den tätortsnära skogens utformning? Dessa är några av frågorna som statsvetaren Sara Holmgren reder ut med projektet ”Den lokala skogen”.

 • Äga och planera

  Hållbar utveckling med skogsstrategi för syskonen Andersson

  Syskonen Andersson vill behålla pärlorna i sin skog och ha råd att förvalta gårdens byggnader. Med en skogsstrategi lägger de grunden för skogsfastighetens utveckling och en kärnfull dialog med nästa generation.

 • Äga och planera

  Virkeskrönikan: Oligopolet vittrar sönder

  Krönika Det som ofta kallas prisdiket i Mellansverige avser framförallt massaveden. Som vanligt är priset på massaved lägst i Svealand och södra Norrland. Men det händer ganska mycket just nu.

 • Äga och planera

  Skogsindex: Skogsmarkspriser når toppnivåer

  Priserna på skogsmark ökar, visar siffror för september. Tydligast är det i södra Sverige där toppnoteringar uppmätts på flera håll – all-time-high. Även virkespriserna ökar, en trend som syns över i stort sett hela landet. Det berättar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

 • Sköta och uppleva

  Etablering och skötsel av hybridasp och poppel

  Intresset för de snabbväxande trädslagen hybridasp och poppel ökar starkt i Sverige. Trädslagen klassas som energigrödor på jordbruksmark och för att öka kunskapen om skötsel och tillväxt är etableringsförsök viktiga. På Skogssällskapets egna marker finns flera försök utlagda tillsammans med Skogforsk och Energimyndigheten.

 • Sköta och uppleva

  Skogens proffs – Skogsarbetaren: "Ta med snitselband"

  Även om många upplever skog och natur som läskigt finns det tusentals människor som dagligen vistas i skogen och ser den som en trygg plats. Vi har pratat med en jägare, en nattorienterare och en skogsarbetare för att ta reda på hur skogen kan upplevas som ett andra hem.

 • Politik och samhälle

  Skogsbrukets målbilder: Bra miljöhänsyn på väg att bli norm

  Skogsstyrelsen har tillsammans med skogssektorn kommit överens om en gemensam syn på hur man bäst tar hänsyn till miljön vid avverkning. En ny rapport från Skogsstyrelsen visar nu att dessa så kallade målbilder är på god väg att bli norm i skogsbruket.

 • Politik och samhälle

  Delade meningar om utredning av skogsvårdslagen

  $article.shortDescription