Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Kunskapsbank

Välkommen till Skogssällskapets kunskapsbank! Här samlar vi artiklar och reportage om skogsskötsel, naturvård, avverkning, rekreation, viltvård och mycket annat. Artiklarna är indelade i åtta huvudämnen. Allra överst på sidan ser du våra fyra senaste artiklar. Du kan också söka på valfritt ämne i sökrutan.

 • Artikel

  Gynna lövträd vid bäcken för bottenfaunans skull

  Livet i bäcken påverkas av den intilliggande skogen. Men påverkas bäckens ekologiska status av vilka trädslag du har i kantzonen? Det har ett nytt projekt, som Skogssällskapet finansierat, tittat närmare på.
 • Artikel
  Vindkraftverk. Foto: Rabbalshede

  Vindkraft ger mervärden på Brattön

  Skogssällskapets fastighet Brattön ligger i östra Bohuslän, strax söder om Hedekas. Nu utreds möjligheten att utöka de tre vindkraftverken som producerar el på fastigheten med fler vindkraftverk i samma vindpark. Ett sätt att skapa alternativa kassaflöden på skogsfastigheten och samtidigt bidra till omställningen mot ett mer fossilfritt Sverige.
 • Artikel
  Besökare i skogen. Foto: Matilda Holmqvist

  Öka intresset för den brukade skogen med hjälp av interpretation

  Hur kan vi öka intresset för den brukade skogen hos allmänheten? Det var en av frågeställningarna bakom SLU-projektet ”Interpretation och naturvägledning för skogssektorn”, som finansierats av Skogssäll­skapet. Att använda interpretation som metod tror projektledaren Anders Arnell kan vara ett sätt.
 • Artikel
  Våtmark

  Webbinarium: Anläggning av våtmarker

  6 april 2022 anordnade Skogssällskapet ett digitalt frukost­seminarium om anläggning av våtmarker.
 • Artikel

  Webbinarium om skogspolitiken och EU

  29 mars 2022 anordnade Skogssällskapet ett webbinarium om skogspolitiken och EU.
 • Artikel
  Granskog. Foto: Martin Sjödin/Skogssällskapet

  Granen skyldig till brunare sötvatten

  Sveriges sjöar och vattendrag har blivit brunare. En pågående studie vid Lunds universitet, som Skogssällskapet finansierar, visar nu att ”brunifieringen” till stor del beror på att det i dag finns mer barrskog i landet. Rådet till skogsägare är därför att undvika att plantera gran nära sjöar och bäckar.

Ämnen