Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Upplåtelser och arrenden

#Upplåtelser och arrenden

Upplåtelser och arrenden är en viktig intäktskälla för många skogsägare. Det kan finnas hus på fastigheten som hyrs ut, det kan också handla om arrenden på jakt, betesmarker eller annan markanvändning.

Här har vi samlat alla våra artiklar om upplåtelser och arrenden.

Artiklar & reportage

 1. Skogsägar­skolan: Upplåtelser och servitut – så funkar det

  Har du koll på vilka upplåtelser och servitut som finns kopplade till din fastighet? Bengt Furenäs, fastighetskonsult på Skogssällskapet, tipsar om vad du behöver hålla koll på.

 2. Många vägar till finare fastighet

  Avstyckning av tomter är snabbaste sättet att skapa ekonomiska värden på en skogsfastighet. Men en välskött skog och fina våtmarker höjer också värdet. Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson ger råd om åtgärder som förädlar din fastighet.

 3. Fastighetskonsultens bästa tips: Sluta brottas med byggnaderna

  Det kan vara en utmaning att förvalta byggnader på en fastighet. Tidsbrist och kunskapsluckor skapar osäkerhet som gör att du skjuter åtgärder framför dig. Starka känslor för vissa byggnader kan också göra det svårare att fatta beslut. Här är Patrik Borgs

 4. Eric Piper bad om hjälp och fick koll på läget

  Att vara hyresvärd kan vara både en utmaning och en källa till glädje och goda affärer. Eric Piper, ägare av Krageholms slott, har ägnat mycket energi åt att göra Krageholm till en mer professionell hyresvärd.

 5. "Helheten är viktig för mig"

  Gustaf Ekman har två fastigheter och två olika affärsupplägg med oss. På den ena tar han bara hjälp vid behov – på den andra sköter vi skogen och upplåtelserna.

 6. Bättre pris för jakten

  Att arrendera ut jakten är alltid en intäkt. Den ökar om du förädlar med viltvård och service till jägarna. Närhet till större städer pressar upp priserna ytterligare. Carl Pfeiff, viltförvaltare på Skogssällskapet, ger tips om hur du säljer jakten med

Våra tjänster inom Upplåtelser och arrenden