Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Upplåtelser och arrenden

#Upplåtelser och arrenden

Upplåtelser och arrenden är en viktig intäktskälla för många skogsägare. Det kan finnas hus på fastigheten som hyrs ut, det kan också handla om arrenden på jakt, betesmarker eller annan markanvändning.

Här har vi samlat alla våra artiklar om upplåtelser och arrenden.

Artiklar & reportage

  1. Bättre pris för jakten

    Att arrendera ut jakten är alltid en intäkt. Den ökar om du förädlar med viltvård och service till jägarna. Närhet till större städer pressar upp priserna ytterligare. Carl Pfeiff, viltförvaltare på Skogssällskapet, ger tips om hur du säljer jakten med

Våra tjänster inom Upplåtelser och arrenden