Gå till innehåll

Skogssällskapets organisation

Skogssällskapet är både en allmännyttig stiftelse och en koncern. Koncernen består av moderbolaget Skogssällskapet AB och flera underliggande bolag.

Stiftelsen står som ägare till samtliga bolag. De olika bolagen finns till för att på olika sätt bidra till att uppnå stiftelsens mål; en hållbar utveckling av skog och mark.

Stiftelsen Skogssällskapet bedriver också direkt egen verksamhet i form av opinionsbildning och genom anslagsverksamhet till forskning och utveckling.

Företagsledning

Skogssällskapet har olika styrelser och företagsledning i de olika bolagen. Se alla som ingår i Skogssällskapets företagsledning under Kontakt.

Organisationsskiss över koncernen Skogssällskapet Stiftelsen Skogssällskapet Skogssällskapet AB Skogssällskapet Fastighets AB Skogssällskapet Förvaltning AB Skogssällskapet i Baltikum Biofuel Impex AB Skogssällskapet i Finland Skogssällskapet i Baltikum Skogssällskapet i Baltikum