Skogssällskapets organisation

Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som äger en affärsdrivande verksamhet i flera olika bolag.

Stiftelsen står som ägare till samtliga bolag. Läs mer om de olika verksamheterna genom att klicka i organisationsskissen.

De olika bolagen finns till för att på olika sätt bidra till att uppnå stiftelsens mål; en hållbar utveckling av skog och mark. Stiftelsen Skogssällskapet bedriver också direkt egen verksamhet i form av opinionsbildning och genom anslagsverksamhet till forskning och utveckling.

Företagsledning

Skogssällskapet har olika styrelser och företagsledning i de olika bolagen. Se alla som ingår i Skogssällskapets företagsledning under Kontakt.

Organisationsskiss över Skogssällskapet Stiftelsen Skogssällskapet Skogssällskapet AB Egen skog Affärsområde Sverige Skogssällskapet i Baltikum Skogssällskapet i Finland