Gå till innehåll

Skogssällskapet AB

Skogssällskapet AB är moderbolag i koncernen Skogssällskapet och fungerar som länken mellan stiftelsen och de dotterbolag som driver kommersiell verksamhet. 

Dotterbolag är Skogssällskapet Fastighets AB, Skogssällskapet Förvaltning AB samt Skogssällskapet Holding SIA. Dotterbolagen svarar för den kommersiella verksamheten.

Stiftelsen Skogssällskapet äger samtliga bolag i koncernen Skogssällskapet. De krav som stiftelsen ställer på moderbolaget Skogssällskapet AB är summan av kraven på respektive dotterbolag.

Biofuel Impex AB och Skogssällskapet Finland är delägda bolag inom koncernen.

Personal

Inom Skogssällskapet AB bedrivs ingen verksamhet, men bolaget har ett antal anställda med koncernövergripande funktioner. Ordförande i styrelsen för Skogssällskapet AB är Björn Sprängare. Koncernchef är Calle Nordqvist

Skogssällskapet AB med dotterbolag och delägda bolag. Skogssällskapets fastighetsbolag Skogssällskapets förvaltningsbolag Skogssällskapet i Baltikum Biofuel Impex Skogssällskapet Finland Skogssällskapet i Baltikum Skogssällskapet i Baltikum