För våra leverantörer

Här finns fakturainformation för dig som är leverantör till Skogssällskapet i Sverige.

Skogssällskapet använder sig av elektronisk fakturahantering (EFH). Detta innebär att alla leverantörsfakturor scannas och hanteras som en digital bild. Den passerar sedan ett avläsningsprogram för vidare hantering (godkännande av den som ansvarar för beställningen/inköpet).

En elektronisk inläsning ställer krav på utseendet och uppgifterna på fakturan. Handskrivna fakturor kommer inte att godkännas.

(Om fakturan avser ett inköp direkt till någon av våra kunder/klienter skall fakturan skickas direkt till den som gjort beställningen/hanterat inköpet.)

1. Fakturan skall vara adresserad till rätt företag i Skogssällskapet

(Skicka gärna fakturan elektroniskt, se mer information under punkt 2):

Skriv tabellbeskrivning här

Bolag

Org.nr

Skogssällskapets Förvaltning AB

556159-7039

Skogssällskapet AB

556333-7855

Stiftelsen Skogssällskapet

857201-5546

Skogssällskapets Fastighets AB

556402-3272

Skogssällskapet Affärsutveckling AB

559407-3016

Fakturaadresser till Skogssällskapets bolag:

Skogssällskapets Förvaltning AB

ecit5561597039

Box 7018

831 07 Östersund

Skogssällskapet AB

ecit5563337855

Box 7018

831 07 Östersund

Stiftelsen Skogssällskapet

ecit8572015546

Box 7018

831 07 Östersund

Skogssällskapets Fastighets AB

ecit5564023272

Box 7018

831 07 Östersund

Skogssällskapet Affärsutveckling AB

ecit5594073016

Box 7018

831 07 Östersund

2. Skicka fakturan elektroniskt

Fakturor kan med fördel skickas elektroniskt till Skogssällskapets bolag. Det är mer miljövänligt samt ger en snabbare och mer säker hantering.

Via SVE-faktura:

Skogssällskapets Förvaltning AB (org nr 556159-7039) kan ta emot fakturor i SVE-fakturaformat via vår leverantör InExchange.

Skogssällskapets Förvaltning AB har GLN: 7365561597035

Via e-post:

E-postadresser avsedda för fakturor till Skogssällskapets bolag:


Bolag

Org.nr.

E-postadress

Skogssällskapets Förvaltning AB

556159-7039

sfab314@skogssallskapet.se

Skogssällskapet AB

556333-7855

sab315@skogssallskapet.se

Stiftelsen Skogssällskapet

857201-5546

stift316@skogssallskapet.se

Skogssällskapets Fastighets AB

556402-3272

sfast317@skogssallskapet.se

Skogssällskapet Affärsutveckling AB

559407-3016

saab318@skogssallskapet.se

3. Utöver adressuppgifter skall följande uppgifter finnas på fakturan:

 • Fakturadatum och fakturanummer
 • Leverantörens juridiska namn, adress och telefonnummer
 • Leverantörens organisationsnummer och registreringsnummer för moms
 • Skogssällskapets referens anges med 5 versaler. Kontrollera med den som gjort beställningen vilken referenskod som gäller.
 • Ange Er referens: XXXXX på fakturan
 • Fakturabelopp, moms och fakturabelopp totalt inklusive moms
 • Uppgift om godkänd F-skattsedel
 • Hur betalning skall ske, bankgironummer eller plusgironummer
 • Fakturans förfallodag. Endast 30 dagars betalningsvillkor accepteras.
 • Information om vad fakturan avser, vilket innebär;
 • Skogssällskapets arbetsordernummer och/eller uppgift om berörd fastighet (fastighetsbeteckning)
 • Beskrivning av levererad vara eller tjänst med datum.
 • Om fakturan avser skogliga entreprenörstjänster så skall återrapportering (t ex skördarnotor) lämnas/skickas direkt till Skogssällskapets produktionsledare eller den som ansvarat för beställningen av arbetet. Tänk på att faktura och återrapportering skall referera till varandra för kontroll och avstämning.

Fakturor som inte motsvarar kraven kommer att returneras utan betalning.

4. Skapa en faktura i fakturamallen

 1. Öppna PDF-mallen för fakturor Pdf, 293.2 kB, öppnas i nytt fönster..  
 2. Fyll i fakturauppgifterna. Se listan ovan om vilka krav som ställs.

Tekniska krav vid e-postfaktura: 

 • Fakturan (inklusive bilaga) måste bifogas som en PDF.
 • E-postens adress måste vara angiven i fältet för "Till adresser". (Är e-postadressen skriven i fältet för "kopia/hemlig kopia" hanteras e-posten som felaktig och kommer att ignoreras.
 • Eventuella meddelanden i epostmeddelandets ämnesrad eller text ignoreras i själva inläsningen till scanningssystemet.
 • Varje bifogad faktura i ett e-postmeddelande räknas som en unik faktura. Detta innebär att faktura och ev. bilagor ska ligga i samma PDF. Det går bra att bifoga flera fakturor i samma e-postmeddelande.

Ni får inget bekräftelsemail utan endast ett meddelande om ert mail avvisats.