Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Fågelfaunan i svensk barrskog för virkesproduktion – en vit fläck på kunskapskartan

  Samhället kräver evidensbaserade utvärderingar av respektive land­använd­nings bidrag till den biologisk mångfalden. Detta projekt kommer att kunna bidra med den kunskapen gällande mångfalden av en viktig taxonomisk grupp som förekommer i den vanligaste skogstypen i denna region – information som idag saknas i stor utsträckning.

  Forskare
  Matts Lindbladh
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Feromonbaserad bekämpning av skadeinsekter i granfröplantager: optimering av SPLAT-metoden för parningsstörning av grankottvecklaren och grankottmottet

  Syftet med projektet är att utveckla miljövänlig bekämpning av skadegörare i granfröplantager så att fröskördarna kan öka i storlek. Eftersom larver av C. strobilella och D. abietella lever större delen eller hela livet inne i kotten är de svåra att bekämpa med kontaktverkande preparat och alternativa kontrollmetoder är således nödvändiga.

  Forskare
  Glenn Svensson
  Ämne
  Skogsträdsförädling
  Startår
  2017
 • Pågående

  Betesmönster hos klövdjur i flerartssystem

  Genom DNA-analyser vill man i projektet ge svar på vem som betar vad och hur mycket i flerartssytem. Resultaten kan användas för att mer effektivt kunna sköta skog och vilt på ett sätt som optimerar båda resurser.

  Forskare
  Julia Jansson
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2019