Gå till innehåll

Forskning

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård. Varje år delar vi ut cirka 15 miljoner kronor i anslag. Här kan du läsa om projekten som vi beviljat anslag, och få veta mer om hur anslagsprocessen går till.

Aktuella projekt

 • Pågående

  Demonstrationsslinga med fokus på hållbart skogsbruk

  Syftet med projektet är att öka kunskapen om miljöhänsyn, skogs­produktion och social hänsyn hos skogsägare, personer som arbetar i skogsbranschen och intresserad allmänhet. Projektet bidrar till att utveckla hållbarhets­arbetet genom att öka kunskapsnivån om hur olika skogliga mål kan uppfyllas, visa på variation och flexibilitet i olika skötselformer och vad konsekvenserna av dem är. 

  Forskare
  Helena Gålnander, Line …
  Ämne
  Kunskap & kommunikation
  Startår
  2018
 • Pågående

  Den långsiktiga naturvårdsnyttan med hänsynsytor

  Hänsynsytor är numera en utbredd naturvårdsåtgärd, men forskningen har fokuserat på kortsiktiga effekter och kunskap saknas om deras långsiktiga betydelse för den biologiska mångfalden. Det övergripande syftet med det här projektet är att utreda den långsiktiga naturvårdsnyttan med hänsynsytornas olika typer och substrat.

  Forskare
  Mari Jönsson, Lena …
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Naturen som förebild

  Under alla tider har människan utnyttjat naturen för sin överlevnad. Denna natur­dokumentär skall ha ett tydligt fokus på ”Naturen som förebild”, och visa hur viktig artrikedomen är för vår framtida utveckling.

  Forskare
  Claes Andrén
  Ämne
  Kunskap & kommunikation
  Startår
  2015