Gå till innehåll

Forskning

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård. Varje år delar vi ut cirka 15 miljoner kronor i anslag. Här kan du läsa om projekten som vi beviljat anslag, och få veta mer om hur anslagsprocessen går till.

Aktuella projekt

 • Avslutat

  Beslutsstöd för produktion av biomassa och uttag av bioenergi i unga skogar

  Vilka praktiska handlingsalternativ finns för unga stamtäta och dimensionsheterogena bestånd? De har ofta ett, ur teknisk och ekonomisk synpunkt, ogynnsamt utgångsläge inför första gallringen sett från traditionell skogsskötsel. Det är intressant att kunna prognostisera beståndsutveckling i unga skogar beroende på trädslagsblandning, stamantal och trädhöjd för olika boniteter samt eventuella effekter på beståndets fortsatta tillväxt vid uttag av biomassa och kvarvarande träds fortsatta utveckling efter ett biobränsleuttag.

  Forskare
  Dan Bergström
  Ämne
  Planering
  Startår
  2012
 • Pågående

  Naturen som arena för integration

  Allemansrätten är en viktig pusselbit för oss att uppleva den svenska naturen. Vi plockar bär och svamp, vandrar, paddlar och fiskar samtidigt som kroppen mår bra både fysiskt och psykiskt. Många svenskar tar allemansrätten för given men för de flesta nyanlända med annan kulturell bakgrund är den ett nytt fenomen.

  Forskare
  Anders J Larsson
  Ämne
  Kunskap & kommunikation
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Hur kan skogens sociala värden bidra till en hållbar landsbygdsutveckling

  Skogens sociala värden har hittills i huvudsak kopplats till tätortsnära skogar och rekreation i statsmiljöer. Detta forskningsprojekt ska undersöka i vilken mån privata enskilda skogsägare uppfattar att ett socialt anpassat skogsbruk har möjlighet att generera "nya" varor och tjänster.

  Forskare
  Therese Bjärstig
  Ämne
  Upplevelsevärden
  Startår
  2014