Gå till innehåll
Skogssällskapets fastigheter i Sverige Norra Sverige Södra Sverige Östra Sverige Västra Sverige

Våra egna skogar

Välkommen till Skogssällskapets sidor om våra egna skogar! Skogssällskapet äger 28 500 hektar skog från Sjöbo i syd till Sorsele i norr. Här kan du läsa mer om hur vi förvaltar vår egen skog, forskningsytor som finns utlagda och vackra besöksmål för dig som är på resande fot.  

Förvaltningen av vår egen skog följer samma idégrund som Stiftelsen Skogssällskapet i övrigt, det vill säga att verka för hållbar utveckling av skog och mark. 

Det är Skogssällskapets Fastighets AB som förvaltar och utvecklar de egna fastigheterna, både vad gäller skoglig produktion, naturvård, forskning och försök, upplåtelser, utveckling av tomtmark och förändringar i fastighetsportföljen.

Idag äger Skogssällskapet ca 28 500 hektar produktiv skogsmark med en geografisk spridning från Sjöbo i Skåne i syd till Sorsele i Lappland i norr.

Innehavet är certifierat enligt FSC och PEFC.

Kontaktpersoner för Skogssällskapets egen skog

(Kontaktperson för varje skogsfastighet och dess skötsel är respektive skogsförvaltare. Kontaktuppgifter till rätt förvaltare finns på varje fastighetssida.)

Mattias Berglund, skogschef egen skog

Mattias Berglund

Skogsskötselchef

Tel: +46 (31) 33 56 604, e-post: mattias.berglund@skogssallskapet.se

Lise-Lotte Åberg

Lise-Lotte Åberg

Ekonomi och ansvarig för egen skog på webben.

Tel: +46 (31) 40 29 06, e-post: lise-lotte.aberg@skogssallskapet.se

Stefan Åman

Fastighetsutvecklare

Tel: +46 (13) 12 86 02, e-post: stefan.aman@skogssallskapet.se

Calle Nordqvist

VD Skogssällskapets Fastighets AB.

Tel: +46 (31) 33 56 632, e-post: calle.nordqvist@skogssallskapet.se

0771 - 22 00 44

Skogssällskapets huvudkontor:
Besök: Kilsgatan 4
Postadress:
Box 11374
404 28 Göteborg

Hitta ditt lokala kontor under Kontakt

I sociala medier

Skogssällskapet på Instagram
Skogssällskapet på Facebook

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Finland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor. Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.