Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Våra egna skogar

Välkommen till Skogs­sällskapets sidor om våra egna skogar! Vi äger skog i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. Här kan du läsa mer om hur vi förvaltar vår egen skog, forskningsytor som finns utlagda och vackra besöksmål för dig som är på resande fot.

Förvaltningen av vår egen skog följer samma idégrund som Stiftelsen Skogssällskapet i övrigt, det vill säga att verka för hållbar utveckling av skog och mark. 

Inom Affärsområde egen skog förvaltar och utvecklar man de egna fastigheterna, både vad gäller skoglig produktion, naturvård, forskning och försök, upplåtelser, utveckling av tomtmark och förändringar i fastighetsportföljen.

Innehavet är certifierat enligt FSC och PEFC.

Skogssällskapet får stöd genom landsbygdsprogrammet för insatser på flera fastigheter. Läs mer om dessa insatser här.

Kontaktpersoner för Skogssällskapets egen skog

För skogsfastigheterna i Sverige, och skötseln av dem, är respektive skogsförvaltare kontaktperson för fastigheten. Kontaktuppgifter finns på sidan för den aktuella fastigheten.

Peter Calderon, affärsområdeschef egen skog

Peter Calderon

Affärsområdeschef egen skog

+46 155 212624, peter.calderon@skogssallskapet.se

Lise-Lotte Åberg

Lotta Åberg

Ekonomi och ansvarig för egen skog på webben.

+46 31 40 29 06, lotta.aberg@skogssallskapet.se

Stefan Åman

Stefan Åman

Affärsutvecklare egen skog Sverige

+46 13 12 86 02, stefan.aman@skogssallskapet.se

Mats Magnusson

Mats Magnusson

Affärsutvecklare egen skog Baltikum

+46 606 414 64, mats.magnusson@skogssallskapet.se