Sol- och vindkraft på egen skog

Vindpark. Foto: Joakim Lagercrantz/OX2

Foto: Joakim Lagercrantz/OX2

Kraftproduktion från vind eller sol kan göra att direktavkastningen från skogen ökar och ge en positiv värdeutveckling på sikt. Skogssällskapet undersöker därför möjligheten att producera förnybar el på samtliga av de egenägda fastigheterna.

Skogssällskapet äger ett trettiotal fastigheter runt om i Sverige, med olika förutsättningar för kraftproduktion. I dagsläget har intresseförfrågningar skickats ut till ett flertal kraftbolag.

Just nu undersöks möjligheterna till sol- och/eller vindkraft på följande fastigheter:

Funderar du på möjligheterna med sol- eller vindkraft på din skogsfastighet? Kontakta din närmaste skogsförvaltare för att få veta mer.