Västerälven i Bergs kommun

Grov tall.

Grov tall. Foto: Håkan Bergstedt

Skogsfastigheten Västerälven har vildmarkskaraktär och i södra och norra delen av huvudfastigheten kan man vandra på äldre s.k. pilgrimsleder.

Björnspillning.

Björnspillning. Foto: H Bergstedt

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Västerälven ligger på en jämtländsk högplatå, 600 meter över havet. Fastigheten har vildmarkskaraktär med omväxlande fastmark och stora myrområden. Marken är väldigt mager på Västerälven.

Nästan all den äldre skogen har bakåt i tiden blivit utsatt för så kallad dimensionsavverkning. Det innebär att man avverkade de största och finaste träden och lämnade efter sig en lågbestockad och improduktiv skog.

Under tiden innan fastigheten kom i Skogssällskapets ägo genomfördes stora avverkningar, men ytterligare arealer har avverkats sedan dess. Stora delar av dessa arealer har föryngrats med contortatall som på dessa marker ger en betydligt högre virkesproduktion än svensk tall och gran.

Västerälven ligger inom det område där rennäringen har rätt att bedriva bete året runt. Vi har samrådsplikt med samebyn vid alla större skogliga åtgärder.

Naturvärden

De viktigaste naturvärdena på Västerälven finns i zonerna runt den flera hundra hektar stora myren, Lappflon ( flo betyder myr på jämtska), som ligger centralt på fastigheten. I nordväst gränsar Västerälven till ett naturreservat som tillkommit för att bevara myrmosaiklandskapet. På flera ställen gränsar Västerälven till Högån som är ett vattendrag som har klassats som särskilt värdefullt av länsstyrelsen.

För besökaren

Västerälven är väl värd ett besök för den som vill ha en vildmarksupplevelse. Fastigheten omges av flera naturreservat och i södra och norra delen av fastigheten kan man vandra på gamla .s.k. pilgrimsleder. För mer information om naturreservat följ länken: Brötarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

​När det gäller utveckling kommer fokus att ligga på etablera och utveckla nya ungskogar.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

August Nilsson

August Nilsson

Fakta om Västerälven

  • Areal: 1900 hektar, varav 1300 hektar skogsmark.
  • Kommun: Bergs kommun
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​2003 med tillköp 2012.
  • Förvaltas av: August Nilsson, +46 63 12 77 04, august.nilsson@skogssallskapet.se