Hörnsjö i Nordmaling

Tallbarr. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Fastigheten är belägen i Nordmalings kommun i Västerbottens län. Fastigheten består av ett skifte.

Kortfakta om fastigheten

Skog

Hörnsjö har en total landareal om ca 222 hektar med 167 hektar produktiv skogsmark.

Skogen domineras av tall vilket utgör 61 % av virkesförrådet, följt av 32 % gran och 7 % löv. Åldersfördelningen är jämnt fördelad men tyngdpunkten ligger på skog i åldrarna 20-50 år. Det finns marginellt med äldre skog att slutavverka men stora områden med gallrings- och ungskogar som har en stor utvecklingspotential. Ungskogarna är välskötta och inga synbara älgskador. Terrängförhållandena är goda och det finns ingen större blockighet eller stenbundna partier.

Naturvärden

11 hektar av marken är avsatt som skog där naturvärden ska utvecklas eller bevaras. Det finns fina bäckmiljöer där man kan förstärka bäckmiljöerna genom skötsel i både äldre skog samt gallringsskogar. På fastigheten finns även en fornlämning i form av en fångstgrop.

För besökaren

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Inom fastigheten finns även behov av upprustning av vägsystem genom vägunderhåll och viss utbyggnad för att förbättra åtkomsten.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mats Warensjö

Mats Warensjö

Fakta om Hörnsjö i Nordmaling

  • Areal: 222 hektar, varav 167 hektar skogsmark.
  • Kommun: Nordmaling
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​År 2020
  • Förvaltas av: Mats Warensjö, +46 90 428 70, mats.warensjo@skogssallskapet.se