Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Kulturvärden

#Kulturvärden

Fornlämningar och kulturminnen i skogen är skyddade av fornminneslagen respektive skogsvårdslagen. Fornminneslagen skyddar fornlämningar som är ”varaktigt övergivna” senast 1850.

Det kan vara gravar eller andra lämningar från stenåldern. Skogsvårdslagen skyddar kulturminnen som är yngre än 1850. Det kan vara kolarkojor, kolbottnar, fångstgropar, milstenar, boplatser och husgrunder som är ”varaktigt övergivna”. I norra Sverige kan det också vara samiska lämningar.

Alla lämningar, både kända och okända skyddas av lagarna.

Minst 50 procent av alla lämningar bedöms vara okända. Markägaren ansvarar både för skador som uppstår och för att rapportera forn- och kulturminnen.För att markera ut forn- och kulturminnen lämnas kulturstubbar vid avverkning. En kulturstubbe är cirka 1,3 meter hög och kan till exempel lämnas runt en boplats för att markera att det är ett skyddat område.

Här kan du läsa alla våra samlade artiklar om kulturvärden i skogen och skogsbruket.

Artiklar & reportage

 1. Utbildningsdag i hänsyn vid markberedning

  Markberedning är en åtgärd som bidrar till högre plantöverlevnad och bättre tillväxt. Samtidigt påverkas marken i hög grad, något som gör att kunskap hos dem som planerar och utför åtgärden är central. Som ett led i Skogssällskapets kvalitets- och

 2. Gemensamma riktlinjer för ökad hänsyn till forn- och kulturlämningar

  I januari 2016 kom skogsbrukets gemensamma riktlinjer om hänsyn till forn- och kulturlämningar.

 3. Kunskap och nytt verktyg hittar och skyddar fler forn­minnen

  Skogsbruket måste bli bättre på att identifiera och förebygga skador på forn- och kultur­minnen. Med finansiering från bland annat Skogssällskapet har Skogforsk nu tagit fram ett nytt verktyg som stöd. Sebastian Backlund, skogsförvaltare på

 4. Björken i folktron står för fruktsamhet, magi och lidande

  En symbol för fruktsamhet. Men också för Jesu lidande. Björkens roll i svensk folktro och tradition är tusenårigoch inlindad i både magi och romantik.

 5. Hållbart historiskt hantverk

  Ulrik Hjort Lassen jobbar hellre med yxa än med motorsåg, och han kan kalla sig Sveriges första doktor i hantverk – med ett tydligt budskap: – Historiskt hantverk är hållbart. Punkt slut.

 6. Kommunens mål: En ljus och vacker lövskog

  Hur många mål finns det i skogsbruket? Lika många som det finns skogsägare, minst! Runt motionsspåret i Floby utanför Falköping hjälper Skogssällskapet kommunen att hugga ner stormdrabbad granskog och ersätta den med björk och körsbär för att skapa en

 7. Dimboskogar under omvandling

  På en del av Skogssällskapets fastighet Dimbo vid Hjälmaren byter skogen skepnad. Granen tas bort. Lövträden lyfts fram. Och naturens egen produktion av död ved får hjälp på traven av engagerade maskinförare.

 8. Skogspris till Leif Jougda

  Föreningen Skogen har i år delat ut Greve Carl Bernadottes skogspris till Leif Jougda, specialist på frågor om skogsbruk och rennäring hos Skogsstyrelsen.

 9. Samråd och dialog i Kullaskogen

  Skogens utseende och skötsel är ett ämne som engagerar många, särskilt om skogen ligger i ett område där många människor rör sig. För dig som markägare kan det ibland bli svårt, och konflikter mellan markägare och olika intressegrupper är inte ovanliga.

 10. Markbered med naturhänsyn

  Skonsam och småskalig markberedning ger bättre naturhänsyn – och samtidigt bra resultat för skogsbruket. Mindre maskiner skapar inte minst nya möjligheter att undvika skador på fornlämningar.

Våra tjänster inom Kulturvärden

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Kulturvärden