Certifiering

#Certifiering

Efterfrågan på certifierat virke ökar allt mer på marknaden. I Sverige finns det två skogsbruks­certifieringar: FSC® och PEFC. Här har vi samlat artiklar som lyfter frågor kring certifiering och skogsbruk.

Certifiering inom skogsbruket handlar om att ta ett större ansvar utöver det som lagen kräver av skogsbruket. Det är också ett ställningstagande för en god balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer i skogsbruket. Skogssällskapet är paraplyorganisation för FSC och PEFC. Det innebär att skogsägare genom oss kan certifiera sitt skogsägande.

Artiklar & reportage

 1. Certifieringen hjälper syskonen staka ut en hållbar riktning i skogsbruket

  Drivkraften att stå upp för ett hållbart skogsbruk där ekologiska, sociala och ekonomiska värden går hand i hand gjorde certifieringen till ett naturligt val för syskonen Andersson. Med hjälp av FSC:s kriterier och stor lokal hänsyn styr de sin fastighet

 2. Certifiering – så funkar skogens egna märkningar

  Att konsumera hållbart blir alltmer kutym, både som privatperson och som företag – men det kan vara svårt att veta vad olika miljösymboler och stämplar står för. Därför har vi dykt ner i skogens egna märkningar: FSC och PEFC. Vad innebär det att köpa en

 3. Ikea och Sandåsa Timber: Certifierat skogsbruk stärker trä som material

  – Engagemanget hos konsumenterna för hållbarhet och hållbart brukande är oerhört starkt. De vill ha någon form av bekräftelse på att de gör rätt. Det säger Ulf Johansson, global skogs- och råvaruchef på Ikea i ett samtal om certifiering av skogsbruk.

 4. Varsamt skogsbruk bidrar till bevarande av regnskog

  I Kilwadistriktet i sydöstra Tanzania bidrar certifiering av skogsbruk till att biologiska värden bevaras samtidigt som lokalsamhällena får möjlighet att utvecklas.

 5. Från skogsbruk till certifierad vara

  Skogen ger oss allt från toalettpapper till trädgårds­möbler. Men varför är vissa trävaror nästan alltid certifierade medan andra – som plankor på brädgården – är jättesvåra att spåra till sitt ursprung? Lena Dahl, verksamhetschef på FSC Sverige,

 6. Nya FSC-standarden ger utökad dialog med rennäringen

  Den nya standarden för FSC-certifierat skogsbruk i Sverige innebär ökade krav på samverkan mellan skogsbruket och renskötseln. För rennäringen handlar samverkan ytterst om att kunna säkerställa renens bete under vintern, då mark- och hänglavar är den

 7. Storumans kommun certifierade sin skog: "Vill bedriva ett hållbart skogsbruk"

  Storumans kommun har certifierat sin skog och ser flera fördelar. Påminnelser om att ha samråd med samebyar och fastighetsägare, tydliga målsättningar och en proaktivitet i skogsbruket är några exempel.

 8. Snabb guide: Certifieringar och märkningar

  Vilka märkningar som rör skog och skogsbruk finns det och vad skiljer dem åt? Här ger vi en snabb guide till några av de vanligaste märkningarna.

 9. "Man måste förstå hur certifieringen är uppbyggd"

  Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet, kommenterar Dagens Nyheters granskning av FSC-certifieringen.

 10. Marknaden vill ha mer certifierat virke

  Trycket från kunderna, och från kundernas kunder ökar. Marknaden för certifierat virke växer och den uppåtgående trenden blir allt starkare. Frågan är hur utbudet ska kunna matcha efterfrågan.

Våra tjänster inom Certifiering