Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Certifiering

#Certifiering

Efterfrågan på certifierat virke ökar allt mer på marknaden. I Sverige finns det två skogsbruks­certifieringar: FSC® och PEFC™. Här har vi samlat artiklar som lyfter frågor kring certifiering och skogsbruk.

Certifiering inom skogsbruket handlar om att ta ett större ansvar utöver det som lagen kräver av skogsbruket. Det är också ett ställningstagande för en god balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer i skogsbruket. Skogssällskapet är paraplyorganisation för FSC och PEFC. Det innebär att skogsägare genom oss kan certifiera sitt skogsägande.

Artiklar & reportage

 1. Marknaden vill ha mer certifierat virke

  Trycket från kunderna, och från kundernas kunder ökar. Marknaden för certifierat virke växer och den uppåtgående trenden blir allt starkare. Frågan är hur utbudet ska kunna matcha efterfrågan.

 2. Certifiering: Ansvarsfullt eller hållbart?

  Flera FSC®-certifierade skogsbruksföretag och återförsäljare av skogsprodukter ser sina certifikat som kvitto på ett hållbart skogsbruk. Det är fel, menar Naturskyddsföreningen.

 3. Skogspris till Leif Jougda

  Föreningen Skogen har i år delat ut Greve Carl Bernadottes skogspris till Leif Jougda, specialist på frågor om skogsbruk och rennäring hos Skogsstyrelsen.

 4. Högstubbar i fokus

  Högstubbarna i skogslandskapet bör bli flera, till exempel genom att de koncentreras till vissa hyggen. Det är det effektivaste sättet att gynna de rödlistade insekter som trivs i den döda veden.

 5. Intensiv kamp mot körskadorna

  Skogssällskapet arbetar med en ny policy för att begränsa körskadorna, som är allt svårare att undvika på grund av blöta somrar, otjälade vintrar och krav på jämna leveranser till industrin – året runt.

 6. Död hand över skogen – Vad gör du då?

  I förra Skogsvärden träffade vi Marianne Langered, som blivit av med stora delar av sin varsamt brukade skog. Den omvandlades till naturreservat – och nyckelbiotoper, som Skogsstyrelsen sedan inte ansåg vara tillräckligt fina att köpa. Vad ska en

Våra tjänster inom Certifiering