Från skogsbruk till certifierad vara

Illustration certifierade produkter. Illustration: Felicia Yllenius

Illustration: Felicia Yllenius

Skogen ger oss allt från toalettpapper till trädgårds­möbler. Men varför är vissa trävaror nästan alltid certifierade medan andra – som plankor på brädgården – är jättesvåra att spåra till sitt ursprung? Lena Dahl, verksamhetschef på FSC Sverige, förklarar hur märkningen går till och tipsar om hur du kan vara med och påverka utvecklingen.

Lena Dahl, FSC

Lena Dahl

Det finns en stor efterfrågan på produkter som är tillverkade på ett miljövänligt sätt och under goda sociala förhållanden, och i butikerna frontas varor med olika typer av märkningar och certifieringar för att guida konsumenten. I Sverige används två olika certifieringssystem för trä- och pappersprodukter: FSC och PEFC.

– Märkningen av skogsprodukter finns för att man som konsument ska kunna hitta trä- och pappersprodukter som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som skapar ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Det är ett kvitto på att träråvaran i produkten går att spåra tillbaka till sitt ursprung i en hållbart brukad och certifierad skog, förklarar Lena Dahl, verksamhetschef på FSC.

FSC utvecklar standarder, skapar system för kontroll och skyddar sitt varumärke så att konsumenter ska kunna göra ett tryggt val av produkter från ett ansvarsfullt skogsbruk, förklarar hon.

– Skogscertifiering enligt FSC:s skogsbruksstandard är grunden i vårt system. Men för att märket ska kunna användas på en färdig vara måste även tillverkare och leverantörer vara FSC-certifierade, detta för att säkerställa att träet i slutprodukten verkligen kommer från certifierade skogar. Att träråvaran går att spåra från start till mål, helt enkelt.

Märkningens krav på att man ska kunna följa träet från skog till färdig produkt kallas för spårbarhetscertifiering. Med det menas att varje företag som bearbetar,
förädlar eller handlar med certifierad virkesråvara måste ha ett system för att följa och skilja FSC-eller PEFC-råvara från icke-certifierad råvara.

– Alla företag som är inblandade i produktionen av en produkt måste vara FSC-certifierade för att få märkningen av oss. Vid tillverkningen av till exempel en trämöbel köps ofta komponenter in från olika leverantörer och under­leverantörer, och till slut hamnar man rätt många led från skogen. För att kunna hålla koll på att träinnehållet kommer från certifierade skogar måste det vara spårbart i hela tillverkningskedjan. Det är en garanti på att märkningen håller vad
den lovar.

I Sverige kan man hitta FSC- och PEFC-märket på allt från trädgårdsmöbler och grillkol till böcker, papper och trycksaker. Dock kan det ibland vara svårare att hitta brädor och plankor från certifierade källor. Enligt Lena Dahl finns det en praktisk förklaring till detta.

– När det gäller till exempel grillkol, som nästan alltid är FSC-märkt, är det en relativt kort kedja mellan trädet och kolet. Grillkolen packas i påsar med FSC-logotypen direkt i fabriken för att sedan skickas till butikerna. Med plankor blir det lite svårare då det idag finns få sågverk som sätter FSC-märket på varje planka. Det innebär att om byggvaruhandeln själv inte är certifierad så försvinner
spårbarheten då den FSC-certifierade plankan kan ha blandats med icke-certifierade plankor i butiken, säger Lena Dahl och fortsätter:

– Men det händer mycket på den fronten. Många av de stora byggvarukedjorna har ambitionen eller är redan igång med att certifiera sina butiker, så det kommer förmodligen bli lättare att handla massiva träprodukter som är FSC-märkta framöver.

Lena Dahl spår en ljus framtid för certifierade trä- och pappersprodukter överlag, och menar att fler och fler företag hör av sig och vill använda FSC-märkningen
i sin marknadsföring – en indikation på att konsumenterna vill veta att träet i produkter de köper kommer från ansvarsfullt brukade skogar.

– Intresset för hållbarhetsmärkning generellt är stort. De som främst driver utvecklingen är stora företag som till exempel Ikea och Tetra Pak som nästan uteslutande använder certifierad träråvara i sina produkter. Det är förstås en stark
indikation på att det är en viktig fråga hos konsumenterna. Men du som privatperson kan också vara med och påverka utvecklingen. Välj i första hand märkta produkter och fråga var träet kommer från i omärkta produkter. Orka vara lite besvärlig – det ger signaler om att intresset finns. Konsumentmakten är stark!

Text: Therese Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.