Storumans kommun certifierade sin skog: "Vill bedriva ett hållbart skogsbruk"

Skogslandskap i Storuman. Bild från Storumans kommuns fotoarkiv. Foto: Signar Gustafsson

Skogslandskap i Storuman. Bild från Storumans kommuns fotoarkiv. Foto: Signar Gustafsson

Storumans kommun har certifierat sin skog och ser flera fördelar. Påminnelser om att ha samråd med samebyar och fastighetsägare, tydliga målsättningar
och en proaktivitet i skogsbruket är några exempel.

Anton Stenvall, Storumans kommun

Anton Stenvall

Storumans kommun i Västerbotten äger drygt två tusen hektar skog. Innehavet sträcker sig från Gunnarn upp till Hemavan och är sedan 2002 certifierat enligt FSC. Anton Stenvall, upphandlare och kommunens skogsansvariga, berättar att bakgrunden till certifieringen är att kommunen vill bedriva ett miljöanpassat och samhällsnyttigt skogsbruk.

– Som kommun kan man visa upp ett hållbart skogsbruk och har en extern aktör som granskar och garanterar att man följer certifieringens föreskrifter. En FSC-certifiering innebär även att vi måste ha samråd med samerna och om du avverkar skog i tätorterna ska du ha samråd med berörda fastighetsägare runt omkring. Det är dessutom lättare att sälja virke på marknaden när man är FSC-certifierad.

Vilka typer av frågor kan samråden med samerna handla om?

– Det kan till exempel handla om renskötsel. Vi har tidigare samrått objektsvis men från och med i år skickar vi den skogliga budgeten med alla årets planerade åtgärder till samebyn så att de kan komma med synpunkter på vår planering och om den möter några hinder för deras verksamhet.

Finns det några utmaningar med certifieringen?

– Vi måste avsätta minst fem procent av den produktiva skogsmarken för naturvård, bland annat för att bevara biologisk mångfald och nyckelbiotoper. Det är en del man måste göra för att vara certifierad, men fördelarna överväger helt klart ”nackdelarna”. Om man vill bedriva ett hållbart skogsbruk är det bra att också visa upp det med en certifiering.

Sedans Storumans kommun certifierade sin skog 2002 har flera revisioner genomförts.

– Det är en ganska diger lista med dokumentation som ska göras tillgänglig när revisionerna kommer och man ska bland annat visa upp samrådsprotokoll med samebyar. Det har alltid gått bra och vi har inte stött på några större svårigheter, konstaterar Anton Stenvall.

Ett krav för att bli certifierad är att man som skogsägare sätter mål för sitt skogsbruk. Storumans kommun har flera: ett miljöanpassat skogsbruk, ett samhällsnyttigt skogsbruk, det ska vara ekonomiskt lönsamt, samt att man ska hålla sig till FSC:s principer och kriterier och visa hänsyn till kommunens fritidsanläggningar vid avverkning i tätorter.

Utöver arbetet med att vid certifieringen sätta av fem procent av den produktiva skogsmarken upplever Anton Stenvall ingen större förändring i det dagliga skogsbruket, det handlar mestadels om att hålla sig till FSC:s regler och att följa de mål man satt. Beslutet att certifiera sitt skogsinnehav innebär även att man ska ha en färsk, certifieringsanpassad skogsbruksplan som löpande ska hållas uppdaterad, vilket Anton Stenvall tycker är en fördel.

– Du blir proaktiv i ditt arbete och vet vad du kan göra i din skog.

Text: Elsa Sjögren

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.