Snabb guide: Certifieringar och märkningar

Vilka märkningar som rör skog och skogsbruk finns det och vad skiljer dem åt? Här ger vi en snabb guide till några av de vanligaste märkningarna.

FSC

FSC är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Bland medlemmarna finns stora miljöorganisationer som WWF och Birdlife, fackföreningar och människorättsorganisationer, tillverkande företag, skogsbolag och enskilda skogsägare. Det gemensamma målet är att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala
förhållanden.

PEFC

PEFC är en internationell medlemsorganisation som grundades med syftet att även små skogsägare och företag skulle kunna utveckla och påvisa hållbart skogsbruk. Den första certifieringsstandarden började gälla år 2000. PEFC har sina rötter i familjeskogsbruket, men utöver enskilda skogsägare är de flesta större skogsbolag i Sverige anslutna. PEFC har globalt erkända hållbarhetskriterier anpassade till lokala förutsättningar som värnar om biologisk mångfald, klimat och ekosystem.

SVANEN

Svanen är en nordisk miljömärkning. Skogsråvara ingår i många Svanenmärkta produkter, bland annat papper, möbler, hygienprodukter, kosmetiska produkter, byggskivor och hus. Råvaran får endast komma från hållbart brukade skogar som är lagligt avverkade. 70 procent av all träråvara i en Svanenmärkt produkt ska vara certifierad enligt FSC eller PEFC.

BRA MILJÖVAL

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Den ställer krav på att träråvaran som ingår i till exempel biokraft, biobränsle och fjärrvärme ska komma från FSC-certifierat skogsbruk.

EU ECOLABEL

EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärke. Certifieringen märker både varor och tjänster och granskas ur ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Golv av kork, bambu eller trä, möbler av massivt trä, mjukpapper och tryck- och kopieringspapper är exempel på produkter som kan ha Ecolabel-märket.

RAINFOREST ALLIANCE

En internationell märkning av livsmedel som syns på till exempel kaffe, bananer och choklad. Märkningens krav handlar bland annat om att främja biologisk mångfald, göra insatser för att skydda skogen och öka försörjningsmöjligheter
och villkor för odlare i framför allt tropiska länder. Inom det sociala området ställs krav på exempelvis föreningsfrihet och organisationsrätt.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.