Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Röjning och ungskog

#Röjning och ungskog

Genom röjningen formas den framtida skogen. Här väljer man vilka träd som ska utgöra det framtida beståndet, och ser till att tillväxten ökar på dessa genom att röja bort träden runtomkring.

När röjningen väl är gjord kommer den att påverka skogen för årtionden framåt. Därför är det viktigt att tänka till före, och veta vilka mål som röjningen ska anpassas efter. Är viltvård ett mål, eller är det ett högkvalitativt timmer? Eller är målet att ha naturvård och produktion i balans? Olika mål kan resultera i väldigt olika röjningsscheman.

Hur många röjningar som ska genomföras, hur tätt stammarna ska stå och vilka trädslag som ska sparas är centrala frågor. På området sker mycket ny forskning och kunskapsutveckling om hur röjningen påverkar tillväxt, betesskador och naturvärden. Här har vi samlat alla våra artiklar om röjning och ungskogsskötsel.

Artiklar & reportage

 1. Skogsägarskolan: Röj dina rågångar – så gör du!

  Undvik konflikter med grannen och underlätta framtida av­verkningar – det finns många skäl till att röja och se över sina rågångar regelbundet. Men hur gör man? Johan J Möller, skogsägare och orienterare, guidar dig längs vägen.

 2. Skogsägarskolan: Så röjer du i din ungskog

  Äntligen är bladen borta från träden och du kan syna stammarna ordentligt. Kanske är det hög tid att röja i din ungskog? Skogssällskapets hållbarhetschef Karin Fällman Lillqvist, som har en bakgrund som röjnings­forskare, berättar hur du vet när det är

 3. ”Blandskog är ett sätt att sprida riskerna”

  Klimatförändringar, betesskador, skadegörare – det finns många hot mot nyplanterade ungskogar. Emma Holmström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska i sitt nya forskningsprojekt, finansierat av Skogssällskapet, undersöka hur olika

 4. Så kan du öka produktionen på din fastighet

  Att öka produktionen på delar av fastigheten är bra både för ekonomin och klimatet. Växande träd binder koldioxid, och högre tillväxt ökar avkastningen. Ändå är det ofta som skogens produktionspotential inte tas tillvara. Så vad kan du som skogsägare

 5. Röjningen formar skogen efter dina mål

  Röjningen är en av de viktigaste åtgärderna vi gör i skogen, näst efter föryngringen. Åtminstone när vi frågar Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet och med bakgrund som röjningsforskare. Här berättar hon varför du aldrig ska hoppa över att

 6. 88 åtgärder ska öka skogstillväxten med 20 procent

  I den nyutkomna rapporten från Samverkans­process skogsproduktion ges förslag på 88 åtgärder som ska öka tillväxten i skogen, något som är viktigt för Sveriges omställning till en hållbar bioekonomi. De åtgärder som väntas ge störst effekt handlar om

 7. Hybridasp – en snabbväxare med stor potential

  De omfattande angreppen från granbarkborren har fått många skogsägare att fundera över alternativa trädslag, för att sprida riskerna och öka variationen i landskapet. Nu ger ny forskning, finansierad av Skogssällskapet, ökad kunskap om hybridaspens

 8. Ny kunskap om tillväxt och skogsskötsel i Lettland

  Nya produktionsmodeller för gran på åkermark och mer kunskap om risken för rotröta. Det är två konkreta resultat från de examensarbeten som Skogssällskapet finansierat med fokus på skogsskötsel i Lettland.

 9. Ohållbara kostnader för viltskadorna

  Varje år äter älgar och andra hjortdjur upp skog till ett värde av 7,2 miljarder kronor, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Myndighetens viltspecialist Christer Kalén hoppas att markägare och jägare kan enas i att lösningen framåt är att både

 10. Mer viltfoder ger bättre förutsättningar för tallen

  Rätt trädslag på rätt mark är en viktig devis inom skogsbruket. På Skogssällskapets fastighet Selesjö finns mycket tallmark, men höga viltstammar gör föryngringen till en utmaning. Vi tog dit ett gäng forskare för att diskutera olika vägval i

Våra tjänster inom Röjning och ungskog

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Röjning och ungskog