Röjning och ungskog

#Röjning och ungskog

Genom röjningen formas den framtida skogen. Här väljer man vilka träd som ska utgöra det framtida beståndet, och ser till att tillväxten ökar på dessa genom att röja bort träden runtomkring.

När röjningen väl är gjord kommer den att påverka skogen för årtionden framåt. Därför är det viktigt att tänka till före, och veta vilka mål som röjningen ska anpassas efter. Är viltvård ett mål, eller är det ett högkvalitativt timmer? Eller är målet att ha naturvård och produktion i balans? Olika mål kan resultera i väldigt olika röjningsscheman.

Hur många röjningar som ska genomföras, hur tätt stammarna ska stå och vilka trädslag som ska sparas är centrala frågor. På området sker mycket ny forskning och kunskapsutveckling om hur röjningen påverkar tillväxt, betesskador och naturvärden. Här har vi samlat alla våra artiklar om röjning och ungskogsskötsel.

Artiklar & reportage

 1. Hybridasp – en snabbväxare med stor potential

  De omfattande angreppen från granbarkborren har fått många skogsägare att fundera över alternativa trädslag, för att sprida riskerna och öka variationen i landskapet. Nu ger ny forskning, finansierad av Skogssällskapet, ökad kunskap om hybridaspens

 2. Ny kunskap om tillväxt och skogsskötsel i Lettland

  Nya produktionsmodeller för gran på åkermark och mer kunskap om risken för rotröta. Det är två konkreta resultat från de examensarbeten som Skogssällskapet finansierat med fokus på skogsskötsel i Lettland.

 3. Ohållbara kostnader för viltskadorna

  Varje år äter älgar och andra hjortdjur upp skog till ett värde av 7,2 miljarder kronor, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Myndighetens viltspecialist Christer Kalén hoppas att markägare och jägare kan enas i att lösningen framåt är att både

 4. Mer viltfoder ger bättre förutsättningar för tallen

  Rätt trädslag på rätt mark är en viktig devis inom skogsbruket. På Skogssällskapets fastighet Selesjö finns mycket tallmark, men höga viltstammar gör föryngringen till en utmaning. Vi tog dit ett gäng forskare för att diskutera olika vägval i

 5. Åtta tips för att minska skadorna från viltet

  Höga viltstammar är för många markägare förknippade med stora betesskador, särskilt på tallungskog. Så vad kan du göra för att minska skadorna? Ett svar är att öka mängden viltfoder i landskapet.

 6. Skogsägarskolan om stamkvistning

  Stamkvistning kan både vara trevligt och öka värdet på din skog. Men hur ska man gå tillväga – och när? Skogsägarskolan guidar dig till en rolig och lönsam sommaraktivitet.

 7. Skogsskötselchefens bästa tips: Röj bort risken för rotröta

  Rotrötan orsakar stora ekonomiska förluster varje år – både i form av virkesförluster och genom sämre tillväxt. Men med rätt insatser går det att minimera riskerna. Mattias Berglund, forskare på Skogforsk och tidigare skogsskötselchef på Skogssällskapet,

 8. Examensarbeten ska ge ny kunskap om hur den lettiska skogen växer

  I Lettland växer skogen snabbt. Att tillväxten underskattas i befintliga tillväxtmodeller försvårar planeringen i skogsbruket och det behövs mer kunskap inom flera andra områden. Nu finansierar Skogssällskapet fem examensarbeten för att få veta mer om

 9. Naturvård bland kulturminnen och fotbollsplaner

  I Svenljunga, i Västergötland, ligger flera skogs- och grönområden insprängda i tätorten. Här finns fornåkrar, idrottsplats och så den omtyckta hembygdsparken som på sommaren samlar invånarna för teater, utställningar och midsommarfirande. Mitt i allt

 10. Tidig röjning ger hög tillväxt och gott om viltfoder

  Med metoderna tidig brunnsröjning och tidig röjning till täta förband går det att få granar med hög tillväxt och samtidigt gott om smakligt viltfoder. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som Skogssällskapet finansierat.

Våra tjänster inom Röjning och ungskog

Aktuella projekt inom Röjning och ungskog

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Röjning och ungskog