Floda i Lerum

Stålebo våtmarker.

På väg till Stålebo våtmark. Foto: Lotta Åberg

Flodafastigheten är ett av de äldre innehaven och har varit i Skogssällskapets ägo sedan 1940-talet. Fastigheten gränsar till tätbebyggda områden både i Tollered och Floda. Floda har stor variation på många sätt och präglas av vatten.

Lodyta.

Lodyta. Foto: Niclas Moberg

Kortfakta om fastigheten

Skogen

​Topografin på fastigheten är påtagligt varierat med ömsom sänkor med fuktiga förhållanden och ömsom höjder med torrare mark. Gran är det vanligaste trädslaget på Floda och utgör mer än 60 procent av virkesförrådet. Fördelningen i åldersklasser är förhållandevis jämn och därmed bedrivs också skogsskötselåtgärder i en jämn takt på fastigheten.

Naturvärden

Även om en del av de områden som är undantagna för naturvård på Floda är barrskog så är de största naturvärdena ändå knutna till de gamla lövskogar som finns i anknytning till kulturlandskapen runt Stålebo, Lergraven och Sävhult. Dessa lövskogar är framförallt dominerade av ek, Vissa av ekskogarna är dessutom riktigt gamla.

Vatten, och miljöer i anslutning till vatten, är också viktiga i naturvårdsarbetet på Floda. Vid Stålebo och Lergraven har Skogssällskapet i samarbete med bl.a Våtmarksfonden och Lerums kommun anlagt en serie av våtmarker på gammal jordbruksmark. Området har blivit en pärla för både människor och djur, och väl värt ett besök.

Kunskapsutveckling

Med sina stora variation i både värden och skötselinriktningar finns mycket intressant att inspireras av på Floda. Det har etablerats en försöksyta på fastigheten med syfte att studera hur olika strategier för ungskogsröjning påverkar viltbete orsakat av älg och rådjur.                     

Ett projekt med syfte att demonstrera olika sätt att bedriva tjäderanpassad skogsskötsel har genomförts. Projektet avslutades med en exkursion under september 2017. Läs mer om projektet i Kunskapsbanken.

För besökaren

På Floda finns mycket att se och uppleva. En riktig pärla är våtmarksområdena vid Stålebo och Lergraven. Här finns bra parkeringsmöjligheter och vid ditt besök är både kikare och fikakorg obligatoriska. I övrigt inbjuder fastigheten till promenader utmed sjöarna och även till bär och svampplockning.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

​Förutom den normala skogsskötseln kommer vi under de närmaste åren att ha fokus på naturvårdsskötsel i lövskogarna kring kulturmiljöerna. Skötseln kommer framförallt att handla om borthuggning av gran och friställning av stora lövträd. 

I de tätortsnära områdena kommer vi också att vara aktiva i utvecklingen av ny tomtmark.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jonas Andersson

Jonas Andersson

Fakta om fastigheten Floda

  • Areal: 2000 hektar, varav 1700 hektar skogsmark.
  • Kommun: Lerum
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​1940-talet.
  • Förvaltas av: Jonas Andersson, 031- 3356631, jonas.andersson@skogssallskapet.se