Haneström i Lilla Edet

Foto: Niclas Moberg

Haneström, som gränsar till samhället Göta i Lilla Edets kommun,  finns omnämnd i böcker redan från 1100- och 1200-talen. Här finns mycket att se och upptäcka. Inte minst finns i området en mängd gamla torplämningar som alla har sin egen historia.

Torpet Backen i Haneström

Lilla Backen Foto: Lotta Åberg

Kortfakta om fastigheten

​Skogen

Innan Skogssällskapet tog över fastigheten i början på 1980-talet såldes ett antal mycket stora rotposter på Haneström. Därför består skogen på Haneström till väldigt stor del av bestånd i åldrarna 30-60 år. Tall och gran utgör ca 90 procent av virkesförrådet. På grund av åldersstrukturen består skötseln mestadels av gallring inom de närmaste 5-10 åren varefter andelen avverkningsbar skog kommer att öka.

Naturvärden

Höga naturvärden på Haneström är framförallt knutna till äldre hällmarkstallskogar och  i lövrika områden som gränsar både till Borydsjön och Ryrsjön. I öster gränsar Haneström till Långemossens naturreservat som är ett barrskogslandskap med ett flertal sjöar.

Kunskapsutveckling

På delar av Haneströms åkermark gjordes 2012 ett försök att plantera poppel. Samtidigt lade Skogforsk ut en yta i en etableringsstudie med poppel på åkermark. Syftet var att undersöka hur olika markbehandlingar och olika planttyper påverkar överlevnad och tillväxt.

För besökaren

På fastigheten går en vandringsled, "Ryrsjön runt". Stigen går genom ett kuperat landskap med varierande natur och med två fina badsjöar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Glöm inte badkläderna! Från vandringsleden kan du också göra en avstickare till  Långemossens naturreservat. Vid Ryrsjön finns en fin roddanläggning.

På Haneström finns flera gamla torplämningar för den som är kulturhistoriskt intresserad.  Lilla Edets Hembygdsförening har gett ut en Kulturhistorisk skildring över Haneström-Göta. Torpet Backen med på en karta från år 1857 men nämndes redan år 1798, men då som  Christinelund (backstuga). Det sägs också att det ska finnas en grund från ett gammalt träslott kvar på Haneström.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Skogssällskapet kommer fortsätta verka för hållbar utveckling av skog och mark, samt bevara och utveckla natur- och kulturvärden på Haneström.  

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Robert Wiik

Robert Wiik

Fakta om Haneström

  • Areal: 600 hektar, varav 530 hektar skogsmark.
  • Kommun: Lilla Edet
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​År 1981
  • Förvaltas av: Robert Wiik, +46 (521) 576 064, robert.wiik@skogssallskapet.se