Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Generationsskifte och samägande

#Generationsskifte och samägande

I Sverige samäger allt fler och det är vanligt att en skogsfastighet går i arv från förälder till barn.

Här har vi samlat artiklar som handlar om just samägande som ägandeform och vad man ska tänka på inför ett kommande generationsskifte.

Artiklar & reportage

 1. Webbinarium om generations­skifte på skogs­fastigheten

  22 juni 2021 anordnade Skogssällskapet ett digitalt frukostseminarium om generationsskifte tillsammans med Handelsbanken.

 2. Skogsägarskolan: Så lyckas du med generationsskiftet

  Går du i tankar på att lämna över skogen till en yngre generation? Ett ägarskifte är ofta förenat med mycket känslor, funderingar och förhoppningar – speciellt då det kan påverka hela familjen. Gustaf Bernström, ekonomi­konsult på Skogssällskapet,

 3. Inför generationsskiftet – det här ska du tänka på

  Mångfalden inom skogsägarkåren ökar, och den stereotypa skogsägaren försvinner alltmer. Orsakerna till detta är flera, varav en av dem kan tillskrivas de nya ägarkonstellationer som uppstår i samband med att en yngre generation tar över. Men det finns en

 4. 15 delägare på fastigheten: Majoriteten bestämmer

  Väster-Skägga gård omfattar drygt 200 hektar på Värmdön i Stockholms skärgård. Gården samägs av femton delägare. – Det går inte att ha enighet i allt, så vi insåg att vi måste kunna fatta majoritetsbeslut, säger Tom Lindroth, en av delägarna.

 5. Skogsägaren – en roll i förändring

  Allt fler skogsägare bor i stan, allt fler är kvinnor och allt fler samäger. De är lite äldre men annars som folk är mest. Sannolikt kommer deras värderingar och attityder alltmer att närma sig folkflertalets.

 6. Enskild firma bäst för dig som äger skog

  Efterfrågan på skog i Sverige är stor, men utbudet på den öppna marknaden är litet. Den som funderar på att skaffa en skogsfastighet bör sätta sig in i vad det innebär och fundera på vilken juridisk, ekonomisk och praktisk hjälp som hon eller han kan

 7. Planera generationsskiftet – tänk efter före

  Planera generationsskiftet i tid. Tänk noga igenom de olika juridiska, ekonomiska och inte minst de känslomässiga alternativen. Och anlita experthjälp. Det är juristen Ann-Louise Schagerströms råd till alla som står inför ett generationsskifte av sin

 8. Dags för generationsskifte? Gåva eller köp?

  Skogssällskapets ekonomikonsult Ingvar Nilsson berättar om för- och nackdelar med att genomföra ett generationsskifte som köp respektive gåva.

 9. Samägande – neutralt och rättvist med professionell förvaltare

  Skogssällskapets förvaltare Mikael Edman sköter syskonen Tängdéns fastighet. Tillsamman med kollegan, skogsekonomen Ann-Louise Schagerström, kan han stå neutral och ge de bästa råden.

 10. Generationsskiftet: Tänk efter - och gör det som passar dig!

  När Helena Tängdén och hennes bror Mats tog över föräldragården ville de göra det efter sina egna förutsättningar. De sålde byggnaderna och tog hjälp av proffs på skogsförvaltning. Och de köpte skogen istället för att få den som gåva. "Resultatet blev

Våra tjänster inom Generationsskifte och samägande