Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Generationsskifte, ägarbyte

Ett generationsskifte kan vara komplext och ställer därför stora krav på kunskap inom både skog, juridik och skatter. Varje generationsskifte är unikt och utgör grunden för ett fortsatt bra ägande och förvaltning.

Vi arbetar i team med hög kompetens. Våra förvaltare, som har god inblick i ägarförhållandet och din fastighet, kan tillsammans med våra ekonomi- och fastighetskonsulter hjälpa till med planeringen av generationsskiftet på ett tidigt stadium. Planering och god framförhållning är nyckeln till ett lyckat skifte.

En nyckel som vi använder oss av är tjänsten skogsstrategi där vi analyserar hur ett generationsskifte kan genomföras på bästa sätt.

Förvaltningsfördelar

  • Oberoende förvaltare ger oberoende råd
  • Minskar risken för konflikter
  • Förutser alla inblandades möjligheter