Skogsförvaltaren om att hjälpa samägare: ”Kul att väga in alla personers viljor”

Erik Risby, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Östersund. Foto: Fredrik Bankler

Erik Risby är skogsförvaltare på Skogssällskapet i Östersund och sköter en skogsfastighet på 400 hektar som samägs. Foto: Fredrik Bankler

I Revsund, Jämtland, ligger en 400 hektar stor skogsfastighet som samägs av syskon och syskonbarn. Skogssällskapets Erik Risby är familjens skogsförvaltare och sköter skogen tillsammans med ägargruppen.

Hur är det att förvalta en skog som ägs av flera personer?

– Det är roligt eftersom man får väga in alla personers viljor, intentioner och målsättningar med skogen. Men det kan också vara en utmaning att utveckla fastigheten på ett bra sätt om man i en ägargrupp har väldigt olika mål. Det är kul med just den här ägargruppen, vi har diskuterat målsättningar noga och satt en strategi för den framtida utvecklingen av
fastigheten.

Hur ser den strategin ut?

– Just den här fastigheten har varit rolig att jobba med. Ägargruppen har velat kombinera en långsiktig god fastighetsekonomi med stor hänsyn till sociala, kulturella och miljömässiga värden. Utmaningen i just detta fall har varit att kombinera dessa mål. Jag tycker vi har gjort det på ett bra sätt genom att identifiera de områden där sociala och miljövärden är viktigast. Där har vi en separat skötselsstrategi för att utveckla dessa värden. På övriga delar av fastigheten syftar skötselstrategin till en långsiktigt god fastighets­ekonomi, men med extra hänsyn till övriga värden genom utökad naturhänsyn och naturnära skötselåtgärder.

Hur skiljer det sig mot att förvalta skog som ägs av en person?

– När det är en enskild ägare har du bara en persons vilja och mål med skogen att ta hänsyn till, utöver de lagar och regler som man måste följa. När det är ett samägande måste du ta hänsyn till allas vilja. Som samarbetspartner till samägda fastigheter är det viktigt att inte bara lyssna på den som kanske hörs mest, utan ta in alla delägares åsikter.

Ur ett förvaltarperspektiv, har du några tips till andra som samäger skog?

– Sätt er ner och prata med varandra. Var ärliga och berätta hur ni ser på ert framtida skogsägande. Det är bra att ha en oberoende part med som kan bolla idéer och kanalisera viljorna. Sätt en strategi eller plan framåt. Då kan ni varje år, när ni beslutar vad ni ska göra, falla tillbaka på den för att se om det är förenligt med planen. Kom överens om en ställföreträdare på fastigheten som kan ta snabba beslut när det behövs.

Text: Elsa Sjögren

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.