Skogsägarskolan: Så lyckas du med generationsskiftet

Far och son i samtal. Foto: Shutterstock

Ett generationsskifte kan väcka starka känslor, så försök ha högt i tak under samtal och diskussioner. Foto: Shutterstock

Går du i tankar på att lämna över skogen till en yngre generation? Ett ägarskifte är ofta förenat med mycket känslor, funderingar och förhoppningar – speciellt då det kan påverka hela familjen. Här ger Skogssällskapets experter tips och råd inför ett kommande generationsskifte.

Vad ska man tänka på inför ett generations­skifte?

Börja i god tid, ta in expert­hjälp och ha högt i tak under samtal och diskussioner. Men det allra viktigaste för både överlåtaren och mottagaren är att verkligen fundera på vad det är man själv vill. Ett generationsskifte berör både familj, pengar och kärlek, tre aspekter som kan väcka många och starka känslor, därför är det bra om man har vägt olika alternativ mot varandra och känner sig helt säker på hur man vill gå till väga.

När ska man börja planera?

Du ska starta i så god tid att du hinner göra en förändring i skogen om det behövs. Till exempel, tänker du dig att skogen ska samägas kanske det är fördelaktigt att bygga värden i skogen med ett stort virkesförråd. Men om bara ett av barnen ska ta över och de andra ska köpas ut kanske du vill sänka värdet i skogen och avverka i högre takt för att ha mer likvida medel. Kanske har du en stuga på fastigheten som du vill stycka av och sälja, eller ge till något av barnen? Allt sådant tar tid, därför är det smart att ligga steget före.

Vilken är den vanligaste frågan?

”Hur blir det med skatten?” Många undrar om man ska välja gåva eller köp som överlåtelseform och vilket som är bäst ur skattesynpunkt. Det beror förstås på förutsättningarna i det specifika fallet, men generellt kan man säga att gåva ofta är fördelaktigt då det inte finns någon gåvoskatt i Sverige. Men för att kunna välja den mest optimala överlåtelseformen måste man se över hela den skattemässiga situationen då det är många olika faktorer som spelar in. Ett tips är att ta hjälp utifrån, till exempel har Skogssällskapet stor erfarenhet och kunskap kring generationsskiften. Det handlar om stora värden och om man gör fel kan det bli dyrt.

Hur gör man om flera personer vill ta över skogen tillsammans?

Då kan samägande vara ett bra alternativ, alltså att syskon äger skogen tillsammans. Samägande är ofta det enklaste sättet att komma ur ett generationsskifte, men samtidigt kräver det mycket av alla inbland­ade. Det gäller att syskonen pratar ihop sig ordentligt kring hur skogen ska skötas. Sedan är det bra att ta fram ett samäganderättsavtal där allt man kommit överens om finns med. Att ta hjälp av en oberoende rådgivare är något vi starkt rekommenderar, dels för att få rätt avtal på plats, dels för att minimera risken för osämja.

Vilka är de vanligaste källorna till konflikter vid samägande?

Att det inte finns en gemensam syn på hur skogen ska skötas. Ena syskonet kanske enbart vill främja jakten, det andra kanske mest vill att skogen ska se så vacker ut som möjligt medan det tredje syskonet kanske endast bryr sig om ett högt kassaflöde. När olika intressen krockar och man inte har en samsyn kring skogen är risken för konflikter stor.

Vilket är det bästa tipset för ett framgångsrikt samägandeskap?

Ta hjälp med förvaltningen och ha en öppen dialog genom hela samägandet. Var och en bör få lika stort utrymme att uttrycka vad som är viktigt i ens skogsägande – men samtidigt bör alla vara införstådda med att kompromisser är nödvändiga för att det ska fungera. Återigen, en expert som har erfarenhet av skogligt samägande kan vara ett väldigt bra stöd och bollplank, inte minst när man ska sätta upp skogliga mål och ta beslut kring till exempel förvaltning.

Hur tryggar man sin egen ekonomiska framtid efter överlåtelsen?

Fundera kring din egen framtida situation i god tid innan överlåtelsen. Hur mycket pengar kommer du att behöva när du inte har skogen att luta dig mot? Sådant kapital kan du till exempel få genom avverkning innan ägarskiftet eller genom ersättning från övertagaren. Här är det viktigt att ta höjd för att kunna leva gott resten av livet. Hellre att barnen får ytterligare en gåva om man ser att det blir över, än att man ska behöva gå och be om mer pengar från barnen. Skogen är ditt livsverk – det är viktigt att allt känns bra för dig!

Text: Therese Johansson

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.