Gå till innehåll

Våra närstående stiftelser

Kala aspar mot blå himmel

Stiftelsen Skogssällskapet har fyra närstående stiftelser. Gemensamt för dessa är att de har en nära samverkan med Stiftelsen Skogssällskapet in­skrivet i sina respektive stadgar.

Länkar till närstående stiftelser:

Ansökan till Hildur & Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning, Stiftelsen Stina Werners fond samt Stiftelsen Anna & Gunnar Vidfeldts fond för biologisk forskning

Ansökan till Hildur & Sven Wingquists stiftelse, Stiftelsen Stina Werners fond samt Stiftelsen Anna & Gunnar Vidfelts fond görs från och med 2018-års utlysning online i anslags­systemet SBS Manager. För att påbörja din ansökan till en av ovanstående stiftelser måste du först skapa ett konto och logga in i anslagssystemetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att detta är samma anslagssystem som Stiftelsen Skogs­säll­skapet nyttjar, men en annan inloggningssida. Observera också att även om du har ett inloggningskonto i Stiftelsen Skogssällskapets anslagssystem måste du skapa ett nytt konto i de närstående stiftelsernas anslagssystem!

Ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe

Ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe lämnas inte in via anslags­systemet, utan sökande av anslag från Stiftelsen Petersson-Grebbe ombedes inkomma med pappersansökan i 1 original samt 5 st kopior.

Handlingarna postas till Skogssällskapets anslagskoordinator på adressen: Skogssällskapet, Maria Nord, Ulls väg 29A, 756 51 Uppsala.

Observera att ansökans kuvert ska vara poststämplad senast den 16:e november 2018 för att komma med i beredningen av ansökningarna.

Vid ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe ska ansökans första sida utgå från en komplett ifylld blankett för ansökan. Blanketten som ska fyllas i finns att ladda ner i Word-format här nedanför.

Projektet ska även beskrivas enligt följande delar:

 • Bakgrund – beskrivning av den problembakgrund som motiverar projektet samt den/de vetenskapliga infallsvinklar som projektet innehåller.
 • Syfte – beskrivning av vad projektet avser att åstadkomma, gärna med koppling till frågeställningar eller hypoteser.
 • Metod – beskrivning av vetenskapliga metoder samt den typ av data som planerar att insamlas/användas.
 • Forskningsmiljö – beskrivning av vilka som kommer att medverka i projektet.
 • Preliminär plan för kommunikation och nyttiggörande av projektens resultat.
 • Budget och tidplan för projektet. I budgeten ska personal- respektive projektkostnader särskiljas. Ersättning för s.k. overheadkostnader får uppgå till högst 20 %.
 • Referenser.
 • Se i övrigt Stiftelsen Petersson-Grebbes webbplats.
 • Ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe ska, utöver ifylld blankett (se nedan), innehålla en beskrivning enligt ovan (max 5 sidor) samt kortfattad meritförteckning inkl. publikationer (max 2 sidor).
 • Ansökan ska skickas in via post till Skogssällskapets anslags­koordinator på adressen: Skogssällskapet, Maria Nord, Ulls väg 29A, 756 51 Uppsala.

Mer information gällande ansökan till de närstående stiftelserna finns i anslagshandboken och i den aktuella utlysningen.

Blankett för ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe

Blankett för ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe (Word-format)Word

Kontakter för anslagsverksamheten hos de närstående stiftelserna

Carl Kling

Ulf Ekström

ulf.ekstrom@skogssallskapet.se

031-33 56 624

Ulf är kontaktperson för:

 • Stiftelsen Stina Werners fond
 • Stiftelsen Petersson-Grebbe
 • Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning
Carl Kling

Hans-Jöran Hildingsson

hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se

031-33 56 631

Hans-Jöran är kontaktperson för:

 • Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning