Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Våra närstående stiftelser

Kala aspar mot blå himmel

Stiftelsen Skogssällskapet har fyra närstående stiftelser. Gemensamt för dessa är att de har en nära samverkan med Stiftelsen Skogssällskapet in­skrivet i sina respektive stadgar.

Länkar till närstående stiftelser:

Ansökan till Hildur & Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning, Stiftelsen Stina Werners fond samt Stiftelsen Anna & Gunnar Vidfeldts fond för biologisk forskning

Ansökan till Hildur & Sven Wingquists stiftelse, Stiftelsen Stina Werners fond samt Stiftelsen Anna & Gunnar Vidfelts fond görs från och med 2018-års utlysning online i anslags­systemet SBS Manager. För att påbörja din ansökan till en av ovanstående stiftelser måste du först skapa ett konto och logga in i anslagssystemetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att detta är samma anslagssystem som Stiftelsen Skogs­säll­skapet nyttjar, men en annan inloggningssida. Observera också att även om du har ett inloggningskonto i Stiftelsen Skogssällskapets anslagssystem måste du skapa ett nytt konto i de närstående stiftelsernas anslagssystem!

Ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe

Ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe lämnas inte in via anslags­systemet, utan sökande av anslag från Stiftelsen Petersson-Grebbe ombedes inkomma med pappersansökan i 1 original samt 5 st kopior. OBS. 2019 sker ingen utlysning från Stiftelsen Petersson-Grebbe.

Mer information gällande ansökan till de närstående stiftelserna finns i anslagshandboken och i den aktuella utlysningen.

Kontakter för anslagsverksamheten hos de närstående stiftelserna

Carl Kling

Ulf Ekström

ulf.ekstrom@skogssallskapet.se

031-33 56 624

Ulf är kontaktperson för:

  • Stiftelsen Stina Werners fond
  • Stiftelsen Petersson-Grebbe
  • Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning
Carl Kling

Hans-Jöran Hildingsson

hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se

031-33 56 631

Hans-Jöran är kontaktperson för:

  • Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning